НАЧАЛО » българия

Петър Чобанов: Дефлацията продължава заради административното регулиране на цените

fb
3E news
fb
09-05-2014 07:37:00
fb

Работата на дирекция „Фискален контрол“ се оценява положително от бизнеса като стъпка за изсветляване на икономиката и осигуряването на равни конкурентни възможности за българските производители и чуждестранните вносители. Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов след срещата с бизнес общността в Разград, където той, заедно с ръководството на Българската банка за развитие (ББР), представиха новите й продукти. Министър Чобанов допълни, че през последните години се е забелязвал парадоксът родните производители да не се чувстват достатъчно уютно на българския пазар именно под влиянието на тази нелоялна конкуренция. Той уточни, че без да се изпада в излишен протекционизъм, правилата на фискалния контрол са допринесли за подобряване на бизнес средата, като това се вижда и от компаниите. Министърът коментира, че бизнесът е изразил желание тази мярка да продължи да действа и да бъде доразвита. Според министър Чобанов фирмите в страната приемат много добре и новите продукти на ББР, тъй като тя дава нови възможности за кредитиране, без да се конкурира с останалите търговски банки и покрива ниши, в които те не са достатъчни активни.

Чобанов окачестви като положителен факт тенденцията спестяванията на хората да се увеличават. Той уточни, че ролята на банковата система е да превръща тези спестявания в инвестиции, да кредитира бизнес проекти и да даде възможност за допълнително развитие на икономиката. Според министър Чобанов периодът на дефлация, в който се намира страната, не се дължи на липса на икономическа активност, а на намаляване на административно регулирани цени и на външни фактори. „Правителството обърна внимание и на социално уязвимите групи и показа, че държавата може да поеме своята грижа за тях и това стана чрез увеличаване на редица социални плащания – детски добавки, средствата за деца с уреждания, помощта за първокласниците и други“, посочи още той. Най-важното обаче е спестяванията да се превръщат в инвестиции, уточни министър Чобанов, и допълни, че вече има положителни сигнали от края на миналата година и началото на тази. Бизнес климатът се подобрява, а потребителското доверие достигна нивата си от 2007 година. Така създадената стабилна среда за формиране на доходи, по-стабилната среда за бизнеса, ще доведат и до нарастване на доверието на хората, че ще бъдат разкривани нови работни места и че ще има възможности те да потребяват повече, коментира още той.

Запитан за пътната инфраструктура в района на Разград министър Чобанов отговори, че е възможно да се помисли в рамките на Публичната инвестиционна програма и за такъв проект, което е допустимо по критериите на програмата. Тъй като пътищата относително най-бързо се реализират, е възможно при наличие на свободен ресурс след септември тази година, да се предоставят допълнителни средства на Агенция пътна инфраструктура по ПИП.

Петър Чобанов
Разград
посещение
дефлация
регулиране на цени
По статията работи:

Георги Велев