НАЧАЛО » българия

Петкова: Връзките ни с Южна Корея в областта на ядрената енергетика са с потенциал за развитие

fb
3E news
fb
20-11-2018 01:00:00
fb

Съществува широко поле за задълбочаване на сътрудничеството в енергийната област между България и Корея. Уверена съм, че можем да си бъдем взаимно полезни в усилията за повишаване на енергийната сигурност, диверсификация на енергийните източници, насърчаване на възобновяемата енергия, развитие на ядрената енергетика, които са приоритетни направления в енергийната област както за нашата страна, така и за Република Корея.“ Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която откри корейско-български енергиен форум в столицата.

Министър Петкова очерта усилията на българското правителство за диверсификация на енергийните източници и маршрутите за доставка на природен газ като един от водещите приоритети на правителството в енергийната област. Тя запозна участниците в дискусията с решението българската страна да участва в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ край Александруполис.

В контекста на намеренията ни за изграждане на газоразпределителен център в страната, ние разглеждаме своето участие в терминала като стратегическо за диверсификацията и сигурността на енергийните доставки за региона“, подчерта Петкова. По нейните думи, сътрудничеството с Република Корея в тази област би било много полезно с оглед на факта, че в страната са изградени четири терминала за втечнен природен газ, а перспективата е до 2031 г. да бъдат изградени още десет.

Като страна-член на ЕС, България разнообразява енергийния си микс. Ефективното потребление на енергия, съчетано с използването на енергия от ВЕИ, представляват важни мерки за подобряване сигурността на енергийните доставки“, подчерта още министър Петкова. Тя припомни, че още през 2013 г. България е постигнала своята задължителна национална цел от 16% дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление. С оглед на предизвикателствата, свързани с работата на големите горивни инсталации, това е значимо постижение, което дава нови перспективи за задълбочаване на двустранните ни контакти.

Взаимните връзки между двете страни в областта на ядрената енергетика също имат потенциал за развитие. В тази област енергийният министър акцентира върху възможността за реализация на проекта за нова ядрена мощност у нас. „Един от потенциалните инвеститори, заявили интерес за участие в този проект, е Корейската Хидро Атомна Енергийна корпорация“, допълни Петкова. В заключение тя изрази оптимизъм, че този интерес ще продължи с участие на корпорацията в бъдещата процедура за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ „Белене“.

 

ядрена енергетика
Южна корея
ВЕИ
АЕЦ Белене
Корейската Хидро Атомна Енергийна корпорация
Теменужка Петкова
По статията работи:

Маринела Арабаджиева