НАЧАЛО » българия

Патриотите искат повече правомощия за КЕВР да спира сделки за ключови компании

fb
3E news
fb
09-03-2018 11:14:00
fb

Промяна в Закона за енергетиката, която да дава повече правомощия на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да разрешава сделките при продажба на съществени части от капитала на търговски дружества, които управляват стратегическа за енергийната ни система инфраструктура предлагат депутати. Както става ясно, тази промяна е предизвикана от сделката за активите на ЧЕЗ и по-скоро от факта, че КЕВР се придържа твърдо към сегашните текстове на закона, в който са описани правомощията й. Просто казано, енергийният регулатор не може да отнеме лиценз на дружеството кандидат купувач, тъй като то още не притежава този лиценз.

Под публикуваните на страницата на Народното събрание поправки в енергийния закон като вносители е посочена групата на депутатите, които се нарекохо "Обединени патриоти".

Конкретно се предлага за създаване на нов член в закона, който визира тези правомощия на регулатора и касае „разрешаване на действия по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или газ, с оглед гарантиране сигурността на доставките, защита на националната сигурност и обществения ред“.

В мотивите си, вносителите посочват, че „законопроектът цели запълване на съществуващата празнота в Закона за енергетиката и по-точно разширяване на правомощията на КЕВР“.

Авторите на поправката се позовават и на „нововъзникнали обстоятелства във връзка с действия по разпореждане с капитала на търговско дружество, което осъществява лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или газ-. Направеното предложение е Комисията да има правомощия да разрешава сделките при продажба на съществени части от капитала на търговски дружества, които управляват стратегическата за енергийната ни система инфраструктура.“, се казва в предложението. В същото време се посочва, че е от съществено значение „дружествата купувачи да бъдат стратегически инвеститори, които да гарантират дългосрочното устойчиво развитие на енергийната система на страната“. Авторите на поправката се мотивират и с необходимостта от защита на българския интерес и националната сигурност, като се указва, че „в случай на нарушение на новосъздадената разпоредба ще се пристъпи към отнемане на лиценза на дружеството за пренос, респективно разпределение“.

Текстовете предизвикват доста въпроси, но очакването е, че експертите ще се произнесат по-ясно.  Дали този текст ще изисква промяна и в други закони и в частност за стратегическата инфраструктура, оставаме също да кажат специалистите.

КЕВР
промени в закона за енергетиката
инфраструктура
пренос и разпределение на електроенергия и газ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева