Очаквано разделяне: Въглеродните емисии са спрели да нарастват въпреки растежа на световната икономика

Автор:  Институт за енергиен мениджмънт /EMI/

Емисиите от СО2 в глобален план са спрели  да нарастват, докато световният БВП продължава да расте. Това показват доклади, публикувани от Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC) и от Агенцията за оценка на околната среда (PBL) на Холандия.

Съвместният изследователски център публикува свое проучване "База данни за емисиите за изследване на  атмосферата на света" (EDGAR). Изследването предоставя данни за глобалните, минали и настоящи дневни антропогенни емисии на парникови газове и замърсители на въздуха за всяка страна и за пространствената мрежа. Този доклад дава емисии на CO2, CH4 и N2O на ниво държава.

В последното издание, обхващащо периода от 1990 до 2016 г., данните показват, че глобалните емисии на CO₂ са без съществени изменения за трета поредна година. Емисиите на ЕС28 са намалели с 20,8% между 1990 и 2016 г. (което съответства на намаление с 17,9% в сравнение с 2005 г.). От 2015 г. делът на ЕС в световните емисии остава 9,6%.

 Въз основа на данните от изследването, анализът, направен от Агенцията за оценка на околната среда на Холандия, също стига до извода, че намаляването на годишните емисии на CO2 от 2011 г. продължава през следващите години с 0,6% през 2012 г., 1,8% през 2013 г. и 0,8% през 2014 г., следвано от -0,2 % през 2015 г. и 0,3% през 2016 г. (± 0,5%).

От друга страна, световният БВП се е увеличил с около 3,3% всяка година - забавяне в сравнение с годишното увеличение от 5% между 2003 и 2007 г. преди икономическата криза.  Агенцията за оценка на околната среда на Холандия  ще представи своя окончателен доклад на следващата COP 23 през ноември в Бон.

Резюме на доклада можете да видите тук

----------------------------------------------------------------------------------------------

Кая метод – разделитен метод, чрез който се посочва, че общото ниво на емисиите на въглероден диоксид от парникови газове може да се изразява като резултат от четири фактора: човешко население, БВП на глава от населението, енергийна интензивност (на единица БВП).  Формулата, която описва метода е следната:

CO2 Emissions = Population х(GDP/Population)х(Energy/GDP) х(CO2 /Energy)

В горецитираното изследване методът е бил използван за отделяне на ефектите от:

1) промени в БВП;

2)  използвана енергия за производството на единица БВП, което представлява цялостен показател за енергийната интензивност на  икономиката  и

3) въглеродните емисии на единица енергия

 Повече информация за метода можете да прочете тук: http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=50

 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари