НАЧАЛО » българия

Очакваме 1,5 млрд. евро от ЕС за енергийни проекти до 2020 г.

Еврофинансирането за този сектор е по новата програма „Свързана Европа“ с бюджет за България от 2,3 млрд. евро

fb
3E news
fb
19-01-2014 06:19:00
fb

През новия програмен период на ЕС от 2014 до 2020 г. България ще кандидатства с проекти за над 2,3 млрд. евро по новата програма "Свързана Европа". Преобладаващата част от тези средства - над 1,5 млрд. евро, са насочени към енергийни проекти, с които страната ще кандидатства за финансиране.

Това предвижда последният вариант на Споразумението за партньорство между България и ЕС за следващия 7-годишен период на подпомагане от европейските фондове. След като миналата седмица проектът за многогодишната финансова рамка бе представен на правителството от ресорния вицепремиер Зинаида Златанова, той бе качен за обществено допитване на сайта на Министерски съвет.

Втори по стойност в „Свързана Европа“ са проектите по програма „Транспорт“, по които пък очакваме да получим 750 млн. евро. По мегапроект за изграждане на резервна инфраструктура на Републиканския информационен център на данни държавата ще разчита за 64 млн. евро, става ясно от проектоспоразумението.


На България се полагат 359 млн. евро по „Свързана Европа“, но ако се справя добре с управлението на опертивните програми през първите две години, след 2016 г. ще получи право да кандидатства заедно с останалите 27 държави-отличници за неусвоения финансов ресурс на ЕС.


Три групи енергийни проекти за финансиране


Енергийните проекти за еврофинансиране са разпределени в три групи. В първата попадат съвместните ни проекти с Румъния и Гърция за изграждане на електроенергийните връзки с тях. Втората група включва проектите за изграждането на междусистемна връзка между ТЕЦ "Марица Изток 1" и гръцката "Неа Санта", както и вътрешните линии между "Марица Изток 1" и "Марица изток 3", Пловдив и Бургас. Третата група пък охваща проектите за повишаване на капацитета на вътрешните електропроводи между Добруджа и Бургас, Видно и Свобода, Свобода и точката на разкъсване на междусистемен електропровод Варна – Ступина.


Страната очаква да получи финансиране по „Свързана Европа“ за изграждането на язовир "Яденица” чрез увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира". Прогнозната цена само за строителството на яз. „Яденица“ е 188 млн. евро, а общата стойност на проекта с „Чаира“ възлиза на 321 млн. Евро.


Очакваме 877 млн. евро по 5 газови проекта


Проектоспоразумението на кабинета залага на европейско подпомагане от „Свързана Европа“ и по 5 газови проекта. Става въпрос за подобряване на междусистемна връзка между Комотини - Гърция и Стара Загора от наша страна. Заложено е и изграждането с пари от ЕС на междусистемна връзка България – Сърбия, която пък бе проектирана през стария програмен период, но поради забавяне на проекта парите от еврофондовете бяха пренасочени.

Държавата ще разчита и на средства за осъществване на газовия проект за постоянен двупосочен капацитет в съществуващата точка на свързване между Сидирокастро - Гърция и Кула - България. Еврофинансиране ще искаме и по проекта за увеличаване на преносния капацитет на съществуващия газопровод от България за Гърция, както и за изграждането на ново газово хранилище в страната и разширяване на това в Чирен, което ще увеличи капацитета за съхранение на газ в Югоизточна Европа. 100 млн. Евро ще искаме допълнително и за реализиране на проекта за междусистемната газова връзка между Турция и България, става ясно от проектоспоразумението на кабинета.

Проектът за многогодишната финансова рамка на финансово подпомагане от ЕС ще престои на сайта на правителството още 3 седмици за препоръки, предложения и забележки. Златанова увери, че управляващите ще се съобразят с конструктивните съвети на обществото и те ще влязат в окончателния вариант на Споразумението, което след по-малко от два месеца България ще изпрати на ЕК за консултации.

 

енергийни проекти
програма "Свързана Европа"
Споразумение между България и ЕС
проектоспоразумение
По статията работи: