НАЧАЛО » българия

От 1 август таванът на плащанията кеш пада на 5000 лв.

Плановете на МФ са от началото на следващата година да се намали до 3000 в., а след това - до 1500 лв.

fb
3E news
fb
12-06-2017 11:24:00
fb

От 1 август таванът на плащане в брой от 10 000 лева в момента да падне до 5000 лв. Това предвиждат преходните и заключителни разпоредби на приетите от правителството промени в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс (ДОПК), предложени от министъра на финансите Владислав Горанов, съобщава вестник „24 часа". Одобрените от правителството промени вече са внесени в Народното събрание.

Лимитът за плащания в брой ще продължи да пада постепенно, като от началото на следващата година ще бъде намален до 3000 в., а след това - до 1500 лв., се предлага в проектодокумента.

Предложена е и промяна в Кодекса на труда, която задължава работодателите да плащат трудовите възнаграждения на служителите си само по безкасов път в банка, избрана от служителите. В мотивите за поправките се изтъква, че така ще се ограничат „плащанията в плик" и сивата икономика.

Според вносителите, банковата система вече има достатъчна клонова мрежа, за да не бъдат затруднени разплащанията.

7-дневният предупределителен срок за уведомяване на Националната агенция за приходите за предстоящо прехвърляне на предприятие или преобразуване по Търговския закон да се удължи на 2 месеца, гласи друга поправка ДОПК. Нейната цел е да се даде възможност на данъчните да могат да наложат допълнителни обезпечителни мерки за събиране на задължения към бюджета.

В момента, заради краткия срок, честа практика е прехвърляне на фирми с дългове на безимотни лица, от които не могат бъдат събирани неплатени суми.

министерство на финансите
промени в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс (ДОПК)
Владислав Горанов
плащания в брой
промяна в Кодекса на труда
сива икономика
плащане на заплати по банков път
работодатели
По статията работи:

Галина Александрова