НАЧАЛО » българия

От кои централи получават ток битовите потребители?

fb
3E news
fb
29-05-2014 06:42:00
fb

Електроразпределителното дружество ЧЕЗ е подготвило за клиентите си графика, на която ясно се вижда какви количества електроенергия получават битовите потребители от различните енергийни централи у нас.

Графиката е изготвена съгласно Закона за енергетиката и Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката.

На таблиците се вижда относителния дял на всеки енергиен източник в общото количество електрическа енергия, продадено от Обществения доставчик „НЕК“ ЕАД на „ЧЕЗ Електро България“ АД през 2013-та година.

F12334

 

Графичното изображение на съотношението между различните източници на енергийния микс за 2013-та година е както следва:

F12335

ЧЕЗ
енергиен микс
потребители
По статията работи:

Георги Велев