НАЧАЛО » българия

Отрицателните стойности при производството, потреблението и износа на ток продължават да са проблем

fb
3E news
fb
01-11-2016 03:01:00
fb

Данните за производството, потреблението и износът на ток за десетте месеца на 2016 г. (1 януари – 30 октомври 2016 г.) в сравнение със същия период на 2015 г.  за пореден месец бележат подобрение, въпреки запазването на отрицателните стойности.
Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (EСО) за енергийния баланс.

Минусовите показатели със сигурност за проблем за електроенергийната система, въпреки че експертите засега отбягват да коментират данните, свързани със сериозния спад както на производството, така и на износа.

Производството на електроенергия за времето от 1 януари до 30 октомври 2016 г. бележи спад от 10,10% в сравнение с десетте месеца (без 1 ден) на миналата година. Ако през посочените десет месеца на 2015 г. производството е било в обем от 40 387 364 MWh, то сега то спада до 36 310 131 MWh.
Макар и много малко, но подобрение се забелязва за пореден отчетен период при данните за потреблението, въпреки че то отново остава отрицателно – минус 1.69%, или от 31 389 421 MWh (1.01.- 30.10. 2015 г.) намалява до 30 858 934 MWh (1.01 – 30.10 2016 г.).

Износът на електроенергия продължава да отбелязва високи отрицателни стойности, въпреки по-добрите данни, в сравнение с по-ранни периоди, например лятото, когато спадът достигаше над минус 50 на сто. За посочения сравняван период от десет месеца на тази година в сравнение с десетте месеца на 2015 г., спадът е 39.42% - или от 8 997 943 MWh до 5 451 197 MWh.

Участието на базовите централи за времето от 1 януари до 30 октомври 2016 г. в сравнение със същия период на миналата година намалява със 7.40%. Отрицателно е и участието на ВЕИ в преносната мрежа – минус 6.61%. Основно това се дължи на спада в производството на електроенергия от вятърни централи – минус 12.87 на сто. За сравнение, през първите десет месеца на 2015 г. производството от вятър е било 635 654 MWh, докато за десетте месеца на 2016 г. то се понижава до 553 849 MWh. За сметка на това с положителни стойности е участието на слънчевите централи в преносната мрежа (+ 1.62%) и на централите с биомаса (+11.15%).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период е със съвсем символични отрицателни стойности – минус 0.30 %, става ясно още от данните на ЕСО. И тук обаче отрицателните стойности се дължат на по-слабото участие на електроенергията от вятър, която бележи спад от 10.89%. Положителни са стойностите от участието на биомасата – плюс 53.74 на сто. Водноелектрическите централи остават отново с високо отрицателно участие – минус 28.99%. Ако през първите 10 месеца на 2015 г. производството от тях е било в обем от 5 584 471 MWh, то за десетте месеца на 2016 г. спада до 3 965 274 MWh.

ЕСО
Производство на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
потребление на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева