НАЧАЛО » българия

Отвори врати изнесения офис на ЕНЕРГО-ПРО за жители на община Провадия

fb
3E news
fb
12-02-2014 02:56:00
fb

Изнесеният офис  на ЕНЕРГО-ПРО отвори врати за първи път вчера, 11.02.2014 г., за клиенти на компанията от община Провадия. Инициативата е част от кампанията „В услуга на клиента“, която ЕНЕРГО-ПРО стартира във връзка със Световния ден на потребителя – 15 март. Изнесеният офис работи по график в по-малките населени места, където няма постоянни центрове за обслужване на клиенти, като се предвижда да се покрие максимален брой малки градове и села на територията, обслужвана от компанията.

Специалисти на ЕНЕРГО-ПРО приемаха жители на община Провадия и ги консултираха по въпроси, свързани с потреблението на електроенергия. Десетки посетители в мобилния офис се обърнаха към специалистите Обслужване на клиенти за смяна на партида, за консултации, свързани с процедури по присъединяване, за обяснение на сметките и тарифната структура на цената на електроенергията. 

За да бъде лесно достъпен за жителите, мобилният офис беше разположен в сградата на община Провадия. Това стана възможно благодарение на любезното съдействие, което кмета на Общината оказа на ЕНЕРГО-ПРО. 

„Благодаря на г-н Филчо Филев, кмет на община Провадия, за оказаното съдействие в осигуряването на подходящо помещение в сградата на Общината за провеждането на изнесения офис на ЕНЕРГО-ПРО. Приветстваме съвместното сътрудничество с местните власти при организирането на тази инициатива на компанията, която е изцяло в интерес на жителите на съответната община и наши клиенти. Надяваме се, че партньорството ни ще продължи и във всички населени места, които предвиждаме да посетим и в които ще предложим услугите на изнесения офис.“, сподели г-жа Мария Димитрова, директор Обслужване на клиенти в ЕНЕРГО-ПРО.

Екипите от специалисти Обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО ще продължат да пътуват в различни населени места на територията на Североизточна България, като целта е да бъде покрит възможно най-голям район и респективно обслужени повече клиенти. Специалисти на компанията ще приемат документи и ще консултират клиентите по въпроси, свързани с услугите, които ЕНЕРГО-ПРО предлага. Клиентите, посетили офиса, ще могат да актуализират данните си за връзка с тях, което е предпоставка за по-активна комуникация от страна на компанията.

Графикът за дните и мястото на обслужване се обявяват предварително на интернет страницата на компанията www.energo-pro.bg

Следващият изнесен офис ще работи в град Дългопол утре, 13.02.2014 г., от 10.00 до 15.00 часа, отново с сградата на Общината.

 

Енерго-Про
сметки
потребители
По статията работи:

Маринела Арабаджиева