НАЧАЛО » българия

Освободените работници от ТЕЦ "Варна" ще получат компенсации в размер на до 11 работни заплати

Имаме готовност да преговаряме с всички заинтересовани страни за дългосрочно отдаване на централата под наем, продажба или съвместно управление, заявиха от ръководството на централата

fb
3E news
fb
13-11-2014 06:00:00
fb

 

 


ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ТЕЦ „ВАРНА“

Ръководствата на ЧЕЗ и ТЕЦ „Варна“ направиха всичко възможно да се намери дългосрочно решение за бъдещето на централата. През последните години разглеждахме десетки варианти за нейната екологизация, включително и преминаване на алтернативно гориво – газ или друг тип въглища и замяна на три от блоковете й с нов парогазов блок. Всички тези варианти, обаче, не бяха осъществени заради несигурната регулаторна среда, общата политика на ограничения в сектор енергетика и факта, че години наред ТЕЦ „Варна“ бе принудена да работи на регулирания пазар, където цената не покриваше производствените разходи. 

Това се казва в изявление на ръководството на ТЕЦ "Варна", разпространено до медиите.

През последните две години инициирахме редица разговори с отговорните институции в търсене на промяна на регулаторната среда, която да осигури пазар за електроенергията, произвеждана от централата, припомнят от мениджърския екип.

След като те не доведоха до резултат, през 2014 г. ЧЕЗ заедно с БЕХ създаде работна група,  която да проучи възможността централата да остане да работи изцяло на либерализирания пазар. Двете компании разработиха детайлен финансов модел, който категорично показа, че при настоящите условия на регионалния електроенергиен пазар евентуална инвестиция в централата не е оправдана.

Всеки бизнес има нужда от предвидимост, за да инвестира. Едно предприятие трябва да може да си покрива минимум разходи и да си осигури разумен доход в средносрочен план. Когато, както в случая с ТЕЦ „Варна“, бизнесът не може да си покрива дори разходите, няма разумна причина да инвестират още средства, обясняват ръководителите на ТЕЦ "Варна".

След като не се намери възможност за екологизация на ТЕЦ „Варна“, на 1 януари 2015 г. централата ще трябва да преустанови работа, за да спази изискванията на българското и европейското законодателство.

"Служителите, които ще бъдат освободени, ще получат компенсационни пакети, два пъти по-големи от стандартните в сектор енергетика. ЧЕЗ ще осигури до 11 работни заплати на всеки един служител в зависимост от стажа му в централата. Това надвишава стандартната компенсация  съгласно браншовия колективен трудов договор в сектора в размер на до 5 работни заплати. Ние сме коректен работодател, който през годините отговорно се е грижил за своите служители и редовно е изплащал техните възнаграждения, дължими данъци и осигуровки. Готови сме да предложим помощ  на всички свои служители при регистриране в бюрото по труда и да предоставим персонални препоръки", заявяват от ТЕЦ "Варна".

Мениджърите на централата уверяват, че успоредно с това продължават да работят усилено и отговорно за намиране на вариант за удължаване на живота на централата . "Имаме готовност да преговаряме с всички заинтересовани страни за дългосрочно отдаване на централата под наем, продажба или съвместно управление. Ако успеем да намерим сериозен наемател или купувач, готов да инвестира в екологизация на съоръженията, централата би могла отново да бъде въведена в експлоатация и да се намери реализация за нашите служители, повечето от които са доказани експерти с опит", подчертават ръководителите на централата в изявлението.


 

 

 

бъдещето на ТЕЦ "Варна"
освободени работници
компенсации
екологизация на съобръженията
регулаторна среда
По статията работи:

Галина Александрова