НАЧАЛО » българия

”Оризища Цалапица” е първата защитена зона у нас с план за управление

fb
3E news
fb
15-01-2014 05:33:00
fb

Защитената зона „Оризища Цалапица” е първата от мрежата НАТУРА 2000, чиито план за управление е готов и е внесен за утвърждаване от министъра на околната среда и водите. Очаква се до два месеца планът да бъде одобрен, а това ще позволи опазването на водолюбивите птици в района.

Планът е изработен в рамките на проект по ОПОС на стойност 265 хил. лв., от които 226  хил. са  от Европейския фонд за регионално развитие и 40 000 са от държавния бюджет. Той е за срок от 10 години и основната му цел е постигане на баланс между птиците и стопанските дейности на хората – обясни Димитър Димитров пред БНР. Той е шеф на дирекция „Превантивна дейност” в екоинспекцията в Пловдив и ръководител на проекта.

Зоната обхваща населените места Цалапица, община Родопи, село Войсил и село Радиново, община Марица и град Съединение, обясни Мария Михайлова, експерт в РИОСВ – Пловдив, цитирана от Радио “Фокус”. Това е комплекс от използващи се за оризопроизводство оводнени площи, оградени с ниски диги и канали, както и комплекс от влажни ливади. Зоната е сред първите обявени за опазване на птиците по Натура 2000 – през 2008г. на територията на РИОСВ-Пловдив. Общата й площ е над 36 700 дка.

Там живеят 115 вида птици, от които 10 са включени в Червената книга на България, а 23 вида имат европейско природозащитно значение. Димитров подчерта, че за да се опази биологичното многообразие, е необходимо стопаните да продължат отглеждането на ориз, поддържайки оводнени площи, а това ще осигури среда за съществуването на водолюбивите птици.

Поддържането на терените като оризища е изцяло лично решение на фермерите, а 87 % от земята в защитената зона е частна. Стопаните на тези терени трябва да се съобразяват със специалните режими и не трябва да употребяват препарати за борба с гризачите. Това ограничение пък ще направи продукцията им екологично чиста. Стимул за тях ще бъде честването на Празник на ориза, който ще осигури необходимата реклама и ще стимулира оризопроизводството, допълва ръководителят на проекта.

Натура 2000
план за управление
оризища цалапица
По статията работи: