НАЧАЛО » българия

Оливие Маркет: Въглищата ще останат, но бъдещето е на ВЕИ и системите за съхранение на енергия

fb
3E news
fb
20-09-2016 05:28:00
fb

Значението на въглищата до 2040 г. остава непроменено в световен мащаб, независимо от значителните промени на енергийните пазари през последните години. Още повече, че те дават възможност за гъвкавост. Въглищата осигуряват постоянна мощност, която не зависи от средата от една страна, а от друга осигурява енергийна независимост. От гледна точка на диверсификацията на енергийните източници България е в много добро положение. Това коментира главният изпълнителен директор на AES Гълъбово Оливие Маркет в рамките на Шестата регионална енергийна конференция, която се проведе в София. В допълнение той припомни, че въглищата дават и възможност за осигуряване и на работни места. В коментар за все по-честата поява на публикации за бъдещето „изчезване“ на въглищните централи от пазара, изпълнителният директор на AES заяви, че всъщност всеки отделен пазар има различни нужди.

Вярвам, че производството на електроенргия трябва да се развива по най-ефективен начин. Що се отнася до нисковъглеродната енергетика, да нейният дял ще нараства, ВЕИ и използването на възобновяемите източници ще нараства, каза Маркет.

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея.

Развитието на ВЕИ има много аспекти, например увеличението на соларната енергия е зашеметяващо, но ефектът е в спад на цените. В същото време прогнозирането на производството не е така лесно за всички източници произвеждащи зелена енергия. Именно затова обаче съществуват и системите за съхранение на енергия, като те предлагат решение на проблема. Вярвам в бъдещето на ВЕИ, включително в решението, което се предлага чрез системите за съхранение на енергия, каза Маркет.

Очакването е общата допълнителна мощност за съхранение да нарасне до 10 пъти през следващите 10 години, обясни той. AES е пионер в тази област и има вече изградени две съоръжения за 10 Мвт.

 

AES
въглища
системи за съхранение на енергия
ВЕИ
Оливие Маркет
По статията работи:

Маринела Арабаджиева