Окончателно: След одобрението на акционерите БФБ-София купува енергийната борса за 5.2 млн. лв.

Фондовата борса ще осигури ликвидни средства за финансиране на сделката с продажбата на притежавани от нея ДЦК

След като преди ден общото събрание на акционерите на "БФБ-София" АД одобри окончателно закупуването на Българската независима енергийна борса /БНЕБ/сделката върви към финализиране.

Акционерите на фондовата борса възложиха на съвета на директорите и изпълнителните членове на дружеството да сключат сделки за придобиване на 217 664 (двеста и седемнадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 10 лв., представляващи 100% от капитала на "Българска независима енергийна борса" ЕАД, съобщиха от борсовия оператор, пише в. "Банкер".

Одобрено е също и предложението на ръководството на борсата притежавани от "БФБ-София" държавни ценни книжа (ДЦК), да бъдат продадени, за да се осигурят ликвидни средства за финансиране на сделката.

"БФБ-София" и собственикът на БНЕБ - "Български енергиен холдинг" /БЕХ/, са договорили цена от 5,2 млн. лв. за 100 процента от капитала на енергийната борса.

От тях, по информация на БФБ - София, 4 милиона лева ще бъдат платени при сключване на Договора за прехвърляне на 100% от капитала на БНЕБ, а останалите 1,2 милиона лева ще бъде платена на три равни вноски в рамките на шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец след прехвърляне на акциите. За тази сума БФБ ще учреди в полза на БЕХ револвираща, безусловна и неотменяема банкова гаранция.
 
БФБ възложи пазарната оценка на енергийната борса на Crowe Horwath (“Ес Еф България” ЕООД). БНЕБ е била оценена в диапазона между 4,831 млн. лв. и 9,682 млн. лв.

Промяната на собствеността се наложи, след като Европейската комисия изрично препооръча енергийната борса да се отдели от БЕХ, за да се намали влиянието му на пазара на електроенергия.

Първоначално от енергийното министерство и правителството предвиждаха БЕХ да прехвърли собствеността върху притежаваните акции в БНЕБ на Министерството на финансите. Впоследствие обаче бе преценено, че по-добрият вариант е закупуването на БНЕБ от Българската фондова борса и Брюксел удължи крайния срок за изваждането на енергийната борса от структурата на БЕХ до края на октомври 2017 г.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари