Общ консултант ще подготви анализа на ТЕЦ-овете от Маришкия басейн по искането за дерогация

ТЕЦ "AES Гълъбово"
Източник: Panoramio.com

Четирите ТЕЦ-а от комплекса „Марица Изток“ (ТЕЦ AES Гълъбово, ТЕЦ Контур Глобал „Марица Изток 3“ и държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“ и ТЕЦ „Брикел“) ще работят с общ консултант, запознат с европейските норми по отношение на новите изисквания за серни, азотни окиси и проследяване на нормите на живак с цел подготовка на искане за дерогация. Това каза пред журналисти изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България Иван Цанков.

„Ще вървим към безсрочна дерогация“, каза още Цанков. Както обясни той, това означава за срок до който не настъпят отново промени в еконормите.
Отлагателен период (дерогация) може да бъде поискан в случай, че се установи, че необходимите инвестиции са много по-високи от ползите за обществото.

Консултантът, нает от четирите централи, ще трябва да направи именно оценка на ползите за обществото - дали ефектът от новите европейски изисквания ще е пренебрежимо малък за околната среда спрямо допълнително направените инвестиции за тяхното изпълнение. Той ще трябва да изготви заедно с експертните екипи в централите технико-икономически анализи, да предложи конкретни мерки. Ще трябва  да обясни какви ще са ползите за обществото от модернизиране на централите така, че да отговарят на новите, по-високи екоизисквания, регламентирани в акта „Най-добри налични техники“ , така че да са от полза и в интерес на страната.

За всяка една от централите, както и за Маришкия басейн ще бъде направен анализ за необходимите инвестиции.
Всеки един от ТЕЦ-овете трябва да подготви документите си и да кандидатства за дерогация самостоятелно.
Срокът от 6 месеца, през който големите централи трябва да представят в Изпълнителната агенция по околната среда огромната по мащабите си аналитична документация за искане за дерогация за прилагане на европейските екоизисквания започна да тече от 1 август.

Европейският регламент „Най-добри налични техники при големите горивни инсталации“ бе приет на 28 април. Документът включва стойности за емисионни нива на вредни вещества в атмосферата (серен диоксид, азотни оксиди, живак). България и още седем държави гласуваха против документа. С решение на Европейската комисия от 31-ви юли 2017-та година се привеждат в действие заключенията в акта „Най-добри налични техники“.  

Новите екоизисквания към централите, използващи за производство на електроенергия на практика заплашват България да затвори най-големите си мощности. ТЕЦ-овете в Маришкия басейн произвеждат 46 % от електроенергията на България. Затварянето им може да постави под въпрос работата на десетки хиляди в региона, включително и Мини „Марица Изток“.

Предварителните данни сочат, че постигането на новите екоизисквания, посочени в еврорегламента за най-добри налични техники при големите горивни инсталации ще струват доста над 1,2 млрд. евро.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари