НАЧАЛО » българия

Московски: Обществото да каже каква цена е готово да плати за качеството на въздуха

Енергетиката и индустрията до голяма степен са изпълнили задълженията си за намаляване на замърсяването на въздуха

fb
3E news
fb
24-11-2017 03:19:00
fb

Индустрията и енергетиката до голяма степен са изпълнили задълженията си по отношение на намаляване на замърсяването на въздуха. Проблемът с фините прахови частици обаче остава, като основният  източник на замърсяването са битовото отопление и транспортът. Това заяви на конференция за качеството на въздуха министърът на околната среда и водите Нено Димов. Той уточни, че през последните 6 години замърсяването на въздуха намалява, но според измерванията,  в 25 града в страната се превишават годишните норми за замърсяване с фини прахови частици. В частност основната причина е битовото отопление и остарелият автопарк.

В рамките на конференцията „Проблеми и решения за подобряване качеството на атмосферния въздух”, организирана от Министерство на околната среда и водите бяха набелязани и мерки за намаляване на замърсяването на въздуха. Във форума участваха представители на всички институции,  които имат отношение към решаването на проблема.

Има общини, които не разпознават чистотата на въздуха като проблем. Това са основно  малки общини с висока безработица от една страна и с липса на финанси и  капацитет. От друга, обясни министър Димов. Бави се и  изготвянето на национална програма за чистотата на въздуха. Наличието й би могло да помогне за усвояването на 115 млн. лева по оперативната програма "Околна среда", предвидени на чистота на въздуха.

Държавната енергетика е платила своята цена за чист въздух, заяви от своя страна министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Големите горивни инсталации и в частност ТЕЦ-овете, които попадат под действието на новото европейско екозаконодателство, са базови и осигуряват над 41% от електроенергията в страната, каза министърът. Тя припомни, че ще те работят за получаване на дерогация.

През последните 12 години държавната ТЕЦ „Марица Изток“ 2 е инвестирала над 1  млрд. и 133 млн. лева в сероочистки, както  и 15 млн. лева за устройства за улавяне на прахови частици. Страната изпълнява предсрочно и европейските изисквания по отношение на дела на  възобновяемите източници в крайното енергийно потребление, който възлиза на 16 %, отчете  Петкова.

Министърът на енергетиката уточни, също така, че с цел подпомагане на битовото отопление и в частност за смяна на горивните инсталации действа и програма  "Дезире", по която се разпределят 10,5 млн. евро от Международен фонд "Козлодуй".

В обществото трябва да има дебат за това каква цена е готово да плати за качеството на въздуха. За добро или за лошо въздухът в света има цена и някъде тя е много висока. Въздухът струва нещо, мерките имат цена. Това коментира от своя страна министърът на транспорта Ивайло Московски.

За голямо съжаление обществото невинаги иска да плати някаква цена, допълни той, като даде пример с това, че има семейства, които притежават два автомобила с лоши показатели, вместо един, отговарящ на съответните стандарти за по-малко замърсяване. Като друг пример транспортният министър посочи метрото, което обслужва близо 450 хил. души, но това не намалява трафика. В този смисъл министър Московски отново повтори за необходимостта от широка дискусия за мерките за чистотата на въздуха, за налагане на по-строги санкции или за мотивиране на екологично поведение. Московски коментира и строгостта на мерките, които вече трябва да се прилагат при техническите прегледи за автомобилите.

Преди тома министърът на околната среда и водите Нено Димов обясни, че трябва да се наложат стандарти и изисквания за качествата на въглищата и дървата, използвани при битовото отопление. Брикетите и въглищата например би трябвало да са пакетирани. Трябва да се стимулира подмяната на уредите за отопление, а в транспорта да се отказва първична регистрация на автомобили, за които е констатирано потенциално замърсяване на въздуха. Друга мярка е свързана с качеството на течните горива и разбира се, осигуряване на финансово стимулиране за закупуване на електромобили.

Вече се работи се помощта за отопление с въглища и твърди горива да бъде обвързана с  показатели за качество, каза в тази връзка и социалният министър Бисер Петков.

Председателят на парламентарната комисия по околна среда Ивелина Василева обясни, че в бъдеще ще има стандарти и за горивата, използвани в бита.

качество на въздуха
замърсяване на въздуха
прахови частици
МОСВ
министър Нено Димов
ТЕЦ
битово отопление
парникови емисии
По статията работи:

Маринела Арабаджиева