НАЧАЛО » българия

Обсъждат в Брюксел рамковия пакет "Климат-Енергетика"

Очаква се еврокомисарят по климата Кони Хедегор да посети България заради умерената ни позиция за намаляване на емисиите

fb
3E news
fb
03-03-2014 11:50:00
fb

Обвързването на България с цели на европейско ниво в пакета "Климат-енергетика" до 2030 г. не трябва да става преди да е направен анализ на изпълнените цели до 2020 г., в противен случай подобни стъпки биха били преждевременни. Такава е българските позиции за предстоящите заседания на три съвета на Европейския съюз. На две от тях – "Транспорт, телекомуникации и енергетика" и "Околна среда", ще се разглежда рамковия пакет "Климат-Енергетика". Форумите са на 3 и на 4 март в Брюксел.

Сред целите в областта на климата и енергетиката през периода 2020-2030 г. са намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС с 40% в сравнение с 1990 г., въвеждане на задължение за целия ЕС делът на енергията от възобновяеми източници в крайното енергийно потребление да е най-малко 27%. Също така реформа на Европейската схема за търговия с емисии, която в момента не стимулира намаляването на емисиите заради срива на цената на тон въглеродния диоксид.

Според правителството ни целта на ЕС за намаляване на емисиите трябва да се разглежда в контекста на международните преговори за постигане на глобално споразумение по климата през 2015 г. и не следва да е едностранно действие с цел да се защити конкурентоспособността на европейската икономика.

"Предполага се, че и на двата съвета ще бъде поставен въпросът за скорошна визита на комисаря по климат в България, тъй като България е една от страните, която доста умерено приема амбициозните цели за намаляване на емисиите и повишаване на енергийната ефективност и относителния дял на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление," отчете пред премиера Пламен Орешарски министърът на околната среда и водите Искра Михайлова по време на заседание на Министерския съвет в петък.

По този повод в края на заседанието кабинетът реши да покани комисаря Хедегор у нас. При една потенциална среща на комисаря в България ще бъдат поканени енергийните дружества и топлоелектрическите централи, а също така и синдикатите, реши още правителството с мотива, че на обсъждания в Икономическия съвет, те са поставили въпроса, че ако България се съгласи с такива високи цели за постигане намаляване на емисиите, това ще тежък удар за българската минна индустрия и топлоенергийната система.

Обсъждания по рамковия пакет предстоят и на най-високо ниво – в Европейския съвет на 20 и 21 март 2014 г.

По време на Съвет "Енергетика" ще се проведе и дискусия за цени и разходи на енергията в Европа, анализ и предложения за по-нататъшни действия за постигане на по-благоприятни условия за гражданите и промишлеността в ЕС при запазване на конкурентоспособността. 

Сред другите теми, които министрите на околната среда от ЕС ще гледат, е възможността на държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО.

климат-енергетика
обсъждане
Брюксел
3-4 март
Кони Хедегор
посещение
България
умерена позиция по намаляване на емисиите
Европейска схема за търговия с емисии
Министерски съвет
ВЕИ
Енергийна ефективност
По статията работи: