НАЧАЛО » българия

НСИ: 53.5 на сто от фирмите с намаление в приходите през март в сравнение с февруари

fb
3E news
fb
24-04-2020 10:04:35
fb

53.5 на сто от анкетираните нефинансови предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги през март в сравнение с февруари, 36.3 на сто са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 9.5 на сто е имало увеличение, показва проучване на Националния статистически институт /НСИ/.

Анкетното изследване "Нефинансови предприятия" е направено в периода от 8 до 21 април, като на случаен принцип са били избрани 3 770 предприятия с приблизително 230 хил. наети. Участието в изследването е доброволно, като в периода на събиране на данни е била предоставена информация от 1 348 предприятия (35.8 на сто от включените в извадката), с приблизителен обхват от наети в тях хора от 87 хиляди.

Разпределението по икономически дейности е показало, че 70.6 на сто от предприятията в икономически дейности "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности" са изпитали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги. За индустрията този процент е 52.9 на сто, за строителството - 51.2 на сто, а за дейностите "Търговия, транспорт и ресторантьорство" - съответно 56.3 на сто.

По отношение на наетия персонал 41.8 на сто от нефинансовите предприятия са предприели стъпки за ползване на платен отпуск, следват дистанционна форма на работа - 28 на сто, и неплатен отпуск - 24.4 на сто. Освобождаване/съкращаване на наети са предприели 17.2 на сто от участвалите в анкетата предприятия.

В следващия един месец 80.6 на сто от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 15.4 на сто, че ще преустановят временно дейността си, а 2 на сто, че ще прекратят дейността си.

НСИ
проучване
предприятия
нефинансов сектор
намаление на приходите
По статията работи:

3E news