НАЧАЛО » българия

НЕК търси 7 банки за обслужване на сметки, а "Булгаргаз" - само една

Офертите и в двете дружества са с еднакви срокове и прогнозна стойност на поръчките

fb
3E news
fb
30-01-2014 05:39:00
fb

Националната електрическа компания и „Булгаргаз“ си търсят общо 8 банки, които да отговорят за финансовите им транзакции през следващата една година. Това става ясно от обявените обществени поръчки от двете дружества. Любопитното е, че НЕК търси седем банки за управление на финансовите й потоци, а „Булгаргаз“ - само една. При НЕК прогнозната стойност на договорите е общо 66 000 лева, а при „Булгаргаз“ - 65,9 хиляди лева. И двете компании са дали краен срок за подаване на оферти до края на работния ден на 10 февруари.

При НЕК особеност е, че банките могат да кандидатстват само по един от седемте лота на поръчката. За целта финансовите институции трябва да представят и банкова гаранция за 660 лева.

В поръчката е записано още, че „възложителят сключва договор с класираният на първо място участник за всяка обособена позиция по отделно, за срок от една година, считано от датата на подписване на договора за възлагане на услугата или до достигане на сумата от 66 000 лева, сумарно за всички договори“. Ако на първо място са класирани повече от един участник, то НЕК ще сключи договор с всички банки-победители, става ясно от документацията.

При „Булгаргаз“ пък е записано, че ако договорът по поръчката надхвърли 65,9 хиляди лева, то контрактът ще бъде прекратен предсрочно. В същото време обаче не е възможно да се определи броят и обемът на включваните в поръчката услуги.Това е втората поръчка на „Булгаргаз“ за избор на банка като предишната бе през декември.

Припомняме, че Българският енергиен холдинг вече започна процедура по избор на пет банки, които да разпределят и оперират със средствата му. Банка, но само една, в момента си търси и друга дъщерна фирма на холдинга - „Енергиен оператор по измерване и информационни технологии“.

Припомняме, че БЕХ държи на влог средногодишно близо 220 млн. лв., а по разплащателните си сметки около 64 млн. лева. Според документите холдингът тегли на каса средно по 10 хил. лв. седем пъти в годината, шест пъти по 5500 евро и веднъж по $5000. Съхраняваните разплащателни средства на дружеството са разпределени в осем или девет сметки по 7 млн. лв., 7 сметки по $ 25 хил. и 4 сметки по 90 хил. евро. Отделно компанията държи на едномесечен депозит 100 млн. лв., 20 млн. лв. на тримесечен влог и още 100 млн. лева на шестмесечен, става ясно от отговорите на въпросите на БЕХ към кандидатите.

 

БЕХ
Булгаргаз
НЕК
банки
По статията работи:

Георги Велев