НАЧАЛО » българия

НЕК скоростно топи загубата - от близо 94 млн. лв. през първото полугодие на 2016-а сега е "на червено" с по-малко от 1 млн. лв.

fb
3E news
fb
02-08-2017 02:47:00
fb

Националната електрическа компания (НЕК) отчита загуба преди данъци за първото полугодие на 2017 г. в размер на 945 хил. лв., което е намаление с 92 917 хил. лв., спрямо същия период на 2016 г. , когато бе отчетена загуба от 93 862 хил. лв. Това се казва в отчета на НЕК за първите 6 месеца на 2017 г., публикуван на страницата на Министерство на финансите.

От компанията отбелязват, че независимо от подобрения резултат, и през тази година изпитва затруднения при обслужване на задълженията си към доставчици, контрагенти, а и по отношение на кредитите към Българския енергиен холдинг (БЕХ). Електрическата компания отбелязва, че във финансовия резултат за първото полугодие на 2017 г. са отчетени приходи от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в размер от 249 175 хил. лв., но отбелязва, че фондът не е изплащал редовно предявените суми. „Фондът не изплащаше редовно на НЕК ЕАД предявените суми“, се казва в доклада.

В частта за дейността на производството на електроенергия от водноелектрическите централи (ВЕЦ) от НЕК отчитат „суха“ година. На това се дължи и спадът от 26,2% в производството на ток от ВЕЦ-овете и ПАВЕЦ в системата на компанията.

По отношение на дейността Обществен доставчик, изпълнявана от електрическата компания, от НЕК отчитат намаляване на закупената електроенергия от АЕЦ „Козлодуй“ с (-) 30% , както и на закупената от ТЕЦ „Марица Изток 2“ (минус 34,9%). Общо спадът на закупения ток от производителите по квоти е (-) 30,6%, става ясно от данните.

„Закупената от дружеството електроенергия по дългосрочни договори и преференциални цени за първото полугодие на 2017 г. е  6984 859 МВтч“, се посочва в доклада, като се уточнява, че това е ръст от 17,0%.

По отношение на продажбите на електроенергия НЕК отчита намаление от 3% - незначително увеличение на регулирания пазар и намаление на свободния.

 

Пълният отчет на НЕК за шестмесечието може да бъде намерен на страницата на Министерство на финансите: http://www.minfin.bg/bg/documents

 

НЕК
ВЕЦ
обществен доставчик
фонд Сигурност на електроенергийната система
продажба на електроенрегия
регулиран пазар
По статията работи:

Маринела Арабаджиева