НАЧАЛО » българия

НЕК ограничи загубите си до малко над 16 млн. лева

Компанията е била осъдена от няколко топлофикационни дружества през 2019 г.

fb
3E news
fb
06-11-2019 09:44:02
fb
Снимка: БНР

Малко над 16 млн. лева е загубата на Националната електрическа компания за деветте месеца на тази година. Загубата се свила драстично в сравнение с отчета си за деветте месеца на предходната, когато компанията бе „на минус“ със 145,2 млн. лева.

През 2019 г. няколко топлофикационни дружества са осъдили НЕК и вследствие на това Общественият доставчик им е платил обезщетения за над 20,2 млн. лева, става ясно от отчета на компанията. Запазва се тенденцията НЕК да работи в условията на отрицателен нетен оборотен капитал и влошен паричен поток.  Паричните наличности на дружеството обаче бележат ръст от 383% спрямо деветмесечието на 2018 г. и вече достигат 109,3 млн. лева.

За периода януари – септември 2019 г. НЕК отчита ръст на продажбите за крайните снабдители на регулирания пазар и спад при продажбите на свободния пазар. По-малките продажби се дължат на намаления воден обем на язовирите и ръста в потреблението на крайните снабдители. Другата причина е че преди юни 2019 г. е била достигната квотата на НЕК за покупка на електроенергия от електроцентралите с дългосрочни договори.  

Според данните НЕК е доставила с близо 50% по-малко електроенергия за свободния пазар през деветте месеца на 2019 г. Количествата са намалели от 2,4 млн. мвтч през 2018 г. на 1,2 млн. мвтч в края на септември тази година. Ю

Производството на електроенергия от собствени ВЕЦ-ове е характерно за суха година и е спаднало с 36,9%. Като цяло продажбите на НЕК за разглеждания период са спаднали с 15% до близо 12,2 млн. мвтч.

 

НЕК
финансов отчет
загуба
топлофикации
Производство на електроенергия
свободен пазар
Пазарът на енергия
По статията работи:

3E news