НЕК и ЕСО още не са готови с ценовите предложения към КЕВР за електроенергията и услугите в сектора

Националната електрическа компания (НЕК) и Електроенергийният системен оператор (ЕСО) все още не са готови с ценовите предложения, които ще внесат в Комисията за енергийно и водно регулиране за времето от 1 юли 2018 – 30 юни 2019 г. Това става ясно от съобщения на НЕК и ЕСО.

 

НЕК

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК ЕАД има задължение да оповести своето намерение за промяна на цените, които прилага при извършване на лицензионните си дейности за следващия ценови регулаторен период, започващ от 01.07.2018 г. Това се казва в съобщението на Националната електрическа компания.

Цената на електрическата енергия, по която дружеството, в качеството му на обществен доставчик, продава на крайните снабдители и електроразпределителните дружества, е функция от:

Количествата заявена електрическа енергия за потребление от крайните снабдители

Разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители, които се определят от КЕВР в съответствие с чл.21, т.21 от Закона за енергетиката

Цените на производителите, регулирани от КЕВР по чл.30,ал.1, т.1;

Определената от КЕВР методика за образуване на Цена за задължение към обществото.

Определените постъпления от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“

Към настоящия момент НЕК ЕАД не разполага с изброената пълна информация за следващия регулаторен период, поради което не може да направи оценка за нивото на цената, по която обществения доставчик продава електрическа енергия на крайните снабдители.

 

ЕСО

Електроенергийният системе оператор (ЕСО) още не е готов с пълната информация за цените на мрежовите услуги през новия регулаторен период, тъй като все още предстои извършване на определени дейности. Това става ясно от съобщение на ЕСО

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката и Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, ЕСО ЕАД има задължение да оповести своето предложение за утвърждаване на новите цени или за изменението на действащите цени за регулаторния/ценовия период 1.07.2018 г. – 30.06.2019 г. , се казва в съобщението на ЕСО.

Цените по които независимия преносен оператор предоставя услугите достъп до и пренос през електропреносната мрежа са функция от:

1.Цената на енергията за покриване на технологичните разходи свързани с преноса. Същата предстои да бъде определена от КЕВР;

2.Пределният размер на разходите за студен резерв.

Предстои:

от страна на Министерство на енергетиката да бъде утвърден средно годишния размер на студения резерв;

от страна на КЕВР предстои да бъде определена цената за разполагаемост за студен резерв по която ще се определи пределният размер на разходите;

предстои провеждането на търгове за осигуряване на студен резерв за предстоящия регулаторен период.

Към настоящия момент ЕСО ЕАД не разполага с изброената пълна информация за следващия регулаторен период, поради което не може да се направи обективна оценка за нивото на цените за предоставяните мрежови услуги.

 

Междувременно ЧЕЗ Разпределение обяви официално, че ще внесе до края на март в КЕВР заявление за промяна на цените за „разпределение на електрическа енергия" от 01 юли 2018 г.

От EVN България  също съобщиха, че дружествата от групата ще внесат ценовите си намерения в КЕВР до края на месец март.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари