НАЧАЛО » българия

Неефективна администрация и проблемите с обществените поръчки притесняват германския бизнес

Проучване: Германските фирми искат да инвестират в България въпреки непредсказуемата политическа и социална среда и недобре развитата образователна система

fb
3E news
fb
29-04-2014 02:10:00
fb

Неефективното публично управление, слабата правна система, непрозрачността при работата на обществените поръчки. Това са само част от слабите страни на българската икономика, които трябва да се преодолеят в момента. Друга част от проблемите за фирмите у нас са липсващите реформи в образованието, корупцията и престъпността. Това става ясно от проучване на Германо-Българската индустриално-търговска камара сред германските и австрийски компании у нас.

Проучването е направено сред 99 компании, работещи в България. Като позитивни черти на икономиката ни бизнесът определя най-добре евтината работна ръка, ниската данъчна тежест, както и членството ни в ЕС. По качеството на академичното и професионалното образование у нас обаче също сме в дъното на класацията, спрямо останалите държави от Централна и Източна Европа. Надеждите на компаниите са, че този фактор ще се промени с въвеждането на дуалната система за образование у нас.

Износът ни за Германия е повече от вноса през 2013 г.

Германия е не само стратегически партньор в България, но и представлява най-важния чуждестранен пазар за български стоки. През тази година износът на България надвишава вносът от Германия – събитие, което се случва за първи път, обясни днес управителят на камарата д-р Митко Василев. По думите му стокообменът е достигнал  5,3 млрд. евро. По данни на организацията износът ни към Германия за 2013 г. е бил 2,683 млрд. евро, а вносът е за 2,642 млрд. евро. Определен принос за тази тенцендия имат германските инвеститори у нас – причината е, че техните предприятия в България изнасят продукцията си именно за третата най-голяма икономика в света.

Германските компании също така изглежда са доволни от бизнес средата у нас, защото 83% от анкетираните казват, че биха инвестирали отново в България. Това е другият съшествен извод, който може да се направи от проучването, проведено в още 16 страни от Централна и Източна Европа. Това желание за инвестиции обаче контрастира с отговорите на другите въпроси от анкетата.

От представените данни става ясно, че България се нарежда на последните места в ЦИЕ по политическа и социална стабилност, правна сигурност и борба с корупцията. В същото време сме на незавидното 12-то място по отношение на развитие на инфраструктурата. Публичната администрация у нас също е проблем за бизнеса и това отрежда на страната ни 13-тата позиция в класацията като след нас са само Словения, Хърватска и Босна и Херцеговина.

Любопитен факт е, че повече от половината от анкетираните в България смятат, че не е редно страната ни да приема еврото като валута.
По достъп до европейски субсидии бизнесът у нас се относително доволен, става ясно още от анкетата. Сериозен проблем за предприятията обаче си остава прозрачността при обществените поръчки. За германския бизнес у нас изглежда и това е един съществен проблем – 82% от бизнеса е недоволен от провежданите процедури по ЗОП в страната.

Най-често се сменя законодателството в енергетиката

Законодателството в енергетийния сектор в България се сменя най-често като почти няма седмица без предложение за промени. Всеки месец пък се приемат поправки в Закона за енергетиката или в Закона за енергията от възобновяеми източници. Това обясни днес Йорг Золфелнер като председател на специализираната комисия по енергетика към камарата. Тези чести промени създават и редица проблеми за компаниите от сектора, обясни още Золфелнер. Той добави, че динамичността на сектора трябва да идва от пазара, а не от законодателни инициативи.

По думите му най-важното в енергетиката на Европа е либерализацията, енергийната ефективност и използването на възобновяемите източници на енергия. „Тук в България имаме проблеми. В енергетиката най-големият проблем е сигурността и липсата на финансиране“, обясни Золфелнер. Големият дял на енергетиката в икономиката също така рефлектира до известна степен и върху финансирането на сектора – тоест върху цените, обясни Золфелнер. По думите му в момента трябва да се търси вариант за дългосрочно развитие на енергетиката в България, както и да е ясна ролята на чуждестранните инвеститори. Самите компании от сектора пък задължително трябва да имат и поглед върху социалната ситуация в страната, каза още Золфелнер.

Германско-Българска индустриално търговска камара
бизнес в България
проучване
проблеми
По статията работи:

Георги Велев