НАЧАЛО » българия

Национален щаб ще следи за влошаване на ситуацията в Украйна

Правителството ще оценява запасите ни от нефт и газ както и възможностите за защита в случай на ядрена авария в украинска АЕЦ или ако ни залее бежанска вълна

fb
3E news
fb
04-03-2014 09:00:00
fb

Правителството предприема седем мерки за защита на страната ни в случай, че кризата в Украйна се разшири допълнително. Това обяви вицепремиерът Цветлин Йовчев след заседание на Съвета по сигурността към Министерски съвет, съобщиха от пресслужбата.

Сред мерките правителството смята да направи оценка на състоянието на запасите от природен газ, нефт и нефтопродукти както и какви са възможностите страната ни да реагира в случай на спиране на доставките и трайни затруднения при работата на „Лукойл Нефтохим Бургас“. Припомняме, че в кризата през 2009 г. икономиката на страната ни силно пострада от спирането на транзита на природен газ през Украйна.
Друга точка от приетия кризисен план предполага преглед и актуализация на плановете и мерките за реагиране у нас „при евентуални аварии или радиационно замърсяване на територията на Украйна, което би могло да засегне България“.

С още една мярка пък предвижда да се направи преглед на плановете за пренос на свежо и отработено ядрено гориво от АЕЦ „Козлодуй“ и разработване на алтернативи за доставките в случай на нужда.

„Създали сме всички необходими условия да следим промените в обстановката и да предприемаме всичко необходимо, така че да гарантираме сигурността на Република България“, каза след заседанието вицепремиерът и министър вътрешните работи Цветлин Йовчев. Той изтъкна, че по време на Съвета са били обсъдени всички аспекти на възникналата криза в Украйна и възможните сценарии за нейното развитие. Направен е и анализ на алтернативите.

„Очертават се няколко основни заплахи, а в резултат на тях и рискове за сигурността на България“, каза министърът. На първо място той изтъкна икономическите заплахи, свързани с нарушаване на нормалната доставка за по- кратък или за по- продължителен период от време на газ за България. „Съществува и риск от временно затрудняване на работата на Лукойл Нефтохим, тъй като пристанището, от което се снабдява рафинерията, е на територията на Украйна“, обясни Йовчев. По думите му съществуват определени икономически рискове за юридически и физически лица, които могат понесат загуби в резултат от съществуването на икономически и финансови взаимоотношения с партньори в Украйна.
„В средносрочен аспект е възможно да имаме определени проблеми, които са свързани с извозването на отработено ядрено гориво, но тук има алтернативни решения и това не може да се калкулира в момента като сериозен риск“, каза още Йовчев.

Министър Йовчев отбеляза и рисковете, свързани с възможности от трайно влошаване на отношенията между Русия и ЕС. „Тук трябва да посочим, че едно такова развитие рискува да затрудни реализацията на някои от големите инфраструктурни проекти като например Южен поток“, каза той.
Вицепремиерът обяви, че ще се създаде Национален щаб, който ще бъде отговорен да наблюдава процесите Украйна и да планира мерки, които да минимизират вредните въздействия спрямо България. „Това ще бъде направено с моя заповед още утре. Трябва да извършим преглед и да актуализираме всички планове, които са свързани с нормалните доставки на газ и на нефт и нефтопродукти, както и с възможностите за търсене на алтернативни решения и с готовността на отделните предприятия, които трябва да преминат на друг режим на работа. Трябва да имаме активна външна политика. В тази посока МВнР вече предприема съответните мерки“, добави Йовчев.

Министърът подчерта, че ще се прегледат и плановете, свързани със защита при възникване и промяна на обстановката в Украйна. „Не трябва да пренебрегваме, макар и малко вероятни – рискове от нарушаване на нормално функциониране на 4 ядрени централи с 15 реактора на територията на Украйна– както предвид възможността от възникване на въоръжен конфликт, така и предвид диверсии, или в резултат на тежката икономическа криза в Украйна. Въпреки, че не съществуват преки рискове към момента, ще направим всичко възможно да прегледаме плановете и готовността за действие при такава ситуация. Ще има и допълнителни мерки, свързани със засилен контрол по границите“, каза Йовчев.

Останалите мерки са свързани със създаване на Национален щаб за мониторинг на обстановката в Украйна и предприемане на мерки за управление и минимизиране на рисковете за сигурността на страната. Правителството ще разработи и Национален план за реагиране при бежанска вълна от Украйна. Ще бъдат засилени и мерките за граничен и митнически контрол върху граждани стоки или товари от или към Украйна по отношение на трафик на оръжие или стоки с възможна двойна употреба. Страната ни ще продължи да води балансирана външна политика по отношение на конфликта в Украйна.

Според министър Йовчев съществува опасност и от възникване на засилен миграционен натиск по отношение на България. Йовчев обърна внимание на възможността от възникване на въоръжен конфликт между Украйна и Русия и в резултат на това – част от пребиваващото на територията на Украйна българско население, което по различни оценки варира между 250 000 и 300 000 души, да се почувства пряко застрашено и да потърси път към България. На второ място министърът посочи рисковете от възникване и задълбочаване на ксенофобски настроения в Украйна, в резултата на което да бъдат застрашени или нарушени права или свободи на българското малцинство, което да има същия ефект.

Украйна
мерки
Правителство
нефт и газ запаси
радиационна защита
По статията работи:

Георги Велев