НАЧАЛО » българия

Най-драстично се е влошил бизнес климатът в строителството – с 9.1 пункта

БВП на страната бележи ръст от 0.7% през третото тримесечие на 2013 година

fb
3E news
fb
30-12-2013 04:50:00
fb

Най-много се е понижила оценката за бизнес климата в строителния бранш – с 9.1 пункта през декември. Това се дължи на явния песимизъм и неблагоприятните очаквания на мениджърите, които не само отчитат, че е намаляла строителната активност в сравнение с миналия месец, но и предричат още по-слаби резултати през идните три. Общият показател на бизнес климата през последния месец от годината у нас бележи намаление спрямо равнището си от предходния месец с 3.4 пункта, сочат данните на Националният статистически институт (НСИ).

Наред със строителството, другите два сектора със сериозно влошаване на бизенс климата са промишлеността и търговията на дребно. Що се отнася до първия показател, там понижаването е с 3.2 пункта спрямо ноември, а прогнозите на промишлените мениджъри за следващите три месеца са също резервирани. Несигурната икономическа среда продължава да бъде сред осовните пречки пред развитието на отрасъла.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се понижава с 2.9 пункта. Това се дължи главно на влошените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, което е съпроводено и с по-песимистични прогнози за следващите три месеца както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчицитe.

Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да са несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша, като през последния месец се регистрира намаление на негативното влияние на първите два фактора. Относно продажните цени преобладаващите очаквания на търговците са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

На фона на влошаващите се условия и очаквания в тези сектори през декември, съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" бележи ръст от 1.4 пункта спрямо ноемврийското си равнище. Това се дължи главно на по-благоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Те са по-оптимистично настроени и по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла. По отношение на продажните цени в сектора на услугите анкетата регистрира известни очаквания за увеличение през следващите три месеца.

Ръст на БВП през третото тримесечие

Според предварителните данни на НСИ брутният вътрешен продукт за третотот тримесечие на 2013 година бележи ръст от 0.7 на сто спрямо същия период на предходната година. БВП възлиза на 21.590 млрд. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат 2 971 лева. Преизчислена в евро, стойността на БВП e 11 млрд. евро, като на човек от населението се падат 1519 евро.

Безработните в страната обаче са се увеличили с 4.7% спрямо третото тримесечие на миналата година, като през 2013 г. те са достигнали 411 000 души. Коефициентът на безработицата се е увеличил с 0.5 процентни пункта.

По отношение на цените, най-голямо увеличение е регистрирано в групата “Ресторанти и хотели” - с 2.1%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2013 г. спада с 3.9 на сто в сравнение със същия месец на 2012 г.

Преките инвестиции в чужбина за периода януари - октомври 2013 г. са 93.6 млн. евро при 166.3 млн. евро за същия период на 2012 година. Преките чуждестранни нвестиции в страната за периода януари - октомври 2013 г. са 1.053 млрд. евро (2.6 на сто от прогнозния БВП за 2013 г.) при 1.847 млрд. евро (4.7 на сто от БВП) за същия период на 2012 година.

 

Бизнес климат
Строителен бранш
НСИ
БВП
По статията работи: