НАЧАЛО » българия

МФ пласира нова емисия ценни книжа за 400 млн. лв.

fb
3E news
fb
04-02-2014 06:50:00
fb

Министерството на финансите пласира успешно тримесечни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 400 млн. лева, съобщиха от ведомството. На проведения вчера аукцион постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 0,45%, а доходността до падежа на емисията на 5 май 2014 г. е 0,11 на сто. Kоефициентът на покритие на емисията е 1,53, а общият размер на подадените поръчки достигна 612,5 млн. лева.

За месец януари МФ емитира над 900 млн. лв. дълг, като с голяма част от него се изплащат субсидиите на зърнопроизводителите. През миналата година тези плащания доведоха до актуалиация на бюджета през лятото.

Придобитото количество ДЦК на последния аукцион беше разпределено в съотношение 75% към 25% между банки и гаранционни фондове.

Постигнатата доходност до падежа е под тази, реализирана на аукционите за сконтови бонове със сходни матуритети на държави от ЕС като Литва (0,30%), Малта (0,32%), Испания (0,34%), Словения (0,39%), Португалия (0,50%), Хърватия (0,70%), Румъния (2,00%), Унгария (2,82%) и Гърция (3,75%).

ДЦК
министерство на финансите
емисии
заем
По статията работи:

Георги Велев