НАЧАЛО » българия

Решаването на проблема на русенските квартали "Средна кула" и "Долапите" остава за 2015 година

МОСВ предлага два варианта за финансиране на канализацията им- участие в по-голям проект и програмата за региони в растеж

fb
3E news
fb
11-03-2014 11:43:00
fb

В новия програмен период 2014-2020 г. съществува възможност няколко готови проекта да бъдат обединявани в един голям , за да се осигури одобряване пряко от ЕК и да се избегне разглеждане на проекта от националния управляващ орган. „Ние разчитаме на тези проекти, за да можем да защитим новата си програма ”, обясни на среща с общинската администрация Русе и представители на инициативните комитети на кварталите "Средна кула" и "Долапите" министърът на околната среда Искра Михайлова. 

От гледна точка на МОСВ има един готов проект, който може да бъде финансиран в програмен период 2014-2020г. 

Михайлова каза, че няма подписан договор между общината и МОСВ, а съществува само решение на Управляващия орган на ОПОС от началото на 2013 г. Тя обърна внимание на две условия в издаденото решение  на Управляващия орган „т. 3 Безвъзмездната финансова помощ да бъде предоставена чрез подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ между министъра на околната среда и водите и бенефициента, както и след получаване на писмено уведомление от договарящия орган за осигурено финансиране за изпълнение на дейностите по проекта.

Т. 4 при липса на финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и възможност, съгласно нормативната уредба да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния или Структурните фондове на ЕС за програмен период 2014-2020 г., след допълнителен преглед по отношение на обхвата на проекта и допустимостта на разходите”.

Министърът изрази съжалението, че няма възможност всички проекти по ОПОС да получат финансиране от последния програмен период. Причината е, че основната идея е била да се подготвят проекти,които да бъдат готови за следващия програмен период. Тъй като тогава, когато те са били издавани вече се е знаело, че оперативната програма не  разполага с финансови ресурс. Вече е била наддоговорена, допълни министърът.

Друга възможност, която посочи екипът на МОСВ е общината да се възползва от инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Министър Михайлова съобщи, че има съвместно решение с НСОРБ от октомври месец тази година да се започне с работата по програмата за 2015 г.   

В началото на срещата представителите на инициативните комитети от двата квартала внесоха подписка с искане за изграждане на канализационната мрежа до края на 2014 г. Те изразиха притеснението си, че решението на този проблем е било отлагано дълги години.

Кметът на община Русе Пламен Стоилов изрази виждането, че общината е свършила своите анагжименти по отношение на подготвянето на проекта и по процедурите за оценка. Той подчерта, че общината винаги е намирала подкрепа от екипа на МОСВ през годините и изрази надежда да се намери вариант този проект да се случи.

Екипът на МОСВ отбеляза, че е много важна позицията на ВиК Русе по казуса и изрази необходимостта от присъствие на техен представител при организирането на следващи срещи. МОСВ не е отговорно за изграждането на канализации и ВиК инфраструктура, то управлява оперативна програма, която финансира проекти на общини към днешна дата. Министърът обясни, че в новия програмен период на оперативната програма се предвижда  финансиране на проекти на общини и ВиК дружества.

Срещата се проведе в понеделник в сградата на МОСВ. На нея присъстваха кмета на община Русе Пламен Стоилов, неговите заместници, кметския пълномощник на квартал „Долапите” и инж. Иван Иванов, представител на Инициативния комитет. В срещата участие взе и областният управител на Русе Венцислав Калчев. Министър Михайлова благодари на присъстващите, че са се отзовали на поканата. Тя представи екипа от МОСВ - Дин Онбаши и Атанас Костадинов, заместник-министри и Спиридон Александров, ръководител на Управляващия орган на ОПОС.

Михайлова обяви, че в сряда тази седмица на Обществения съвет, свикан от областния управител ще присъства заместник-министър Дин Онбаши, заедно с ръководителя на Управляващия орган на ОПОС, за да изложат позицията на МОСВ.

 

МОСВ
русенски квартали
"Средна кула"
"Долапите"
канализация
финансиране
програмен период 2014-2020 г.
липса на средства
По статията работи: