МОСВ е готово с промените в Закона за околната среда, целящи намаляване на административната тежест

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е готово с промените в екозакона, целящи намаляване на административната тежест. Това стана ясно от представените  днес от министър Димов пред депутатите от парламентарната Комисия по околната среда и водите (КОСВ) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с които се цели облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Виждането на екоминистерството е, че с  промените се обединяват три от най-тежките разрешителни режима в областта на околната среда, посочи  министър Димов. Урежда се възможност за обединена процедура при инвестиционни предложения, които подлежат едновременно на задължителна ОВОС, комплексно разрешително и/или доклад за безопасност. Възложителите ще имат възможност да избират дали трите процедури да вървят заедно или поотделно, съобщиха от пресцентъра на екоминистерството.  

В общата процедура се събират и оценяват изискванията по трите процедури само в рамките на ОВОС. Това води до намаляване на общата продължителност с два или три пъти. Общата процедура спестява разходи на инвеститорите. Намалява се и броят на изискваните документи, предоставяни по служебен път, както и срокът за издаване, преразглеждане и актуализиране на комплексните разрешителни. Същевременно при обединена процедура се гарантира, че са изпълнени изискванията за опазване на околната среда и човешкото здраве и при следващите етапи на разрешаване и експлоатация. Намалява се и срокът за определяне на приложимата процедура при планирани промени в работата на инсталации с издадено комплексно разрешително. Постига се облекчаване на бизнеса и насърчаване прилагането на доброволни ангажименти по опазване на околната среда чрез схемата EMAS и схемата на ЕС за екомаркировка.

Министър Димов представи и предложените във връзка с изменението на ЗООС изменения в Закона за водите, целящи намаляване на административната тежест. 

С промените се предлага  въвеждане на нов, работещ в европейските държави подход за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за производство на храни, лекарствени и козметични продукти, съобразен с европейското законодателство. С новия подход се гарантира опазването на водните ресурси и се въвежда възприетата от Европейската общност концепция за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване на база оценка на риска. Засилва се ролята на местните общности при определянето на охранителни зони и мерките, които са планирани в тях. Министър Димов се съгласи, че новият подход за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване е добре да бъде приет след широка дискусия с всички заинтересовани страни.

Припомняме, че природозащитниците имат възражения по промените и по отношение на Закона за водите и по Закона за опазване на околната среда. Остава да се разбере дали в процеса на обсъждане ще бъде постигнат консенсус.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари