НАЧАЛО » българия

Министър Петкова ще открие форума за пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към чиста енергия

fb
3E news
fb
19-04-2018 12:44:00
fb

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще открие конференцията „Пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към чиста енергия“, организирана от Българската фотоволтаична асоциация. Събитието, което е част от официалната програма на българското председателство на Съвета на ЕС, ще се проведе на 20 април 2018 г., петък, от 10 часа в София хотел Балкан.


Форумът ще разгледа националните и европейските политики, които осигуряват възможност за интеграцията на ВЕИ както в района на Югоизточна Европа, така и на целия континент. Ще бъдат представени и най-новите решения, които ВЕИ индустрията предлага за модернизиране на енергийния сектор.  

По време на конференцията ще бъдат обсъдени ВЕИ политиките за енергийния преход, пазарната интеграция и конкурентоспособност на ВЕИ, регионалният пазар на електрическа енергия, ролята на капацитета и потенциала за чистата енергия на Югоизточна Европа в общия енергиен преход, връзката между енергийните иновации и икономическия растеж, съобщиха организаторите.


Конференцията "Пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към чиста енергия" е част от официалната програма на българското председателство на Съвета на ЕС. Конференцията ще събере на едно място ключови представители на властта и индустрията, за да обсъдят мястото на възобновяемите енергийни източници на фона на напредващия енергиен преход в Европа (ЕС и съседните държави). Специален фокус на конференцията ще бъде поставен върху Югоизточна Европа и нейният значителен конкурентен потенциал и капацитет за възобновяеми енергийни източници. Заключенията от тази конференция ще бъдат предложени на участниците в срещата на високо равнище на CESEC, която ще се проведе два месеца по-късно в София.


Конференцията ще се състои от два основни панела - политически и бизнес. Политическият ще разгледа националните и европейските политики и регламенти, даващи възможност за интеграцията на възобновяемите енергийни източници, както в региона на Югоизточна Европа, така и в цяла Европа. Бизнес панелът ще представи най-новите решения в широкия спектър от възобновяеми индустрии, какво биха могли да предложат те, за да ускорят и модернизират енергийния сектор, като в същото време поддържат конкурентни пазарни цени, допринасят за регионалната и европейската енергийна сигурност. В този панел ще се дискутира и замърсяването на въздуха, енергийната бедност на населението и увеличаване на заетостта в сектора.


Двата панела ще обсъдят възможностите и бариерите за правилната национална и регионална пазарна интеграция на нарастващия дял на възобновяемите източници. Ще бъде обсъдена и ролята на високия потенциал на ВЕИ, както в региона, така и в цяла Европа.


Значителния и устойчив напредък на конкурентоспособността на ВЕИ ще бъде затруднен без ускорени иновации в енергетиката и свързаните с нея сектори. Югоизточна Европа често се разглежда като политически и технологичен последовател, но реално това не така. ВЕИ компании от Югоизточна Европа оперират в целия свят като предлагат комплексни услуги за инженеринг, планиране и развитие на ВЕИ. Няколко от компаниите в региона, работещи в сферата на съхранението на енергия, производство на ВЕИ компоненти, енергийни ИТ решения и др. ще бъдат представени на конференцията.

ВЕИ
конференция
„Пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към чиста енергия“
енергетика
енергиен преход
По статията работи:

Галина Александрова