НАЧАЛО » българия

България се присъедини към Международната енергийна харта

fb
3E news
fb
20-05-2015 05:01:00
fb

Постигане на благоприятен инвестиционен климат в енергийния сектор, така че той да е устойчив в дългосрочен план е една от основните цели, заложени в новия вариант на Международната енергийна харта. По този начин ще бъдат осигурени достатъчни количества енергия при опазване на околната среда и климата в бъдеще. Новият документ надгражда хартата от 1991 г. Той бе подписан от около 70 държави. Представителите на международните делгации бяха категорични, че подписаният днес документ ще съдейства за засилване на международното сътрудничество, така че да се намерят най-добрите решения на актуалните енергийни проблеми.

От името на българското правителство, новата Международна енергийна харта, която е и политическа декларация за дългосрочно сътрудничество в сферата на енергетиката, която не поражда правно-обвързващо задължение за страните, бе подписана от министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

За правителството на България, сътрудничеството и солидарността между страните е от стратегическо значение при разрешаване на енергийните предизвикателства, каза пред делегатите на конференцията в Хага министър Теменужка Петкова.

„България подкрепя необходимостта от установяване на обща правна основа за енергийна сигурност, основаваща се на отворени и конкурентни пазари”, допълни тя. По думите й с днешното подписване на нова Межуднародна енергийна харта се изминава важен етап от модернизацията на съществуващата Енергийна харта, така че тя да отразява обективно процесите в енергетиката в световен мащаб днес. Министър Петкова увери делегатите, че България ще продължи да бъде активен участник в изграждането на необходимата инфраструктура за разнообразяване на енергийните доставки. По този начин ще се подобри енергийната сигурност не само на страната, а и на региона на Югоизточна Европа, каза още тя. Министър Петкова подчерта и значението на международното сътрудничество за разработване и прилагане на безопасни и нисковъглеродни технологии в енергийния сектор. Намирането на взаимно приемливи решения по актуалните въпроси в енергетиката ще повиши конкурентоспособността на икономиките и ще създаде условия за устойчиви инвестиции.

Като признава суверенитета на всяка страна, новата Международна енергийна харта насърчава развитието на прозрачни и стабилни енергийни пазари на регионално и глобално равнище, основани на принципите на пазарно ценообразуване. Текстовете на политическия документ предвиждат още – насърчаване на реализацията на важни за енергийната сигурност инфраструктурни проекти; диверсификация на енергийните източници и маршрути на доставка; развитие на взаимната свързаност и регионалната интеграция на енергийните пазари. Международната енергийна харта подкрепя либерализацията на търговията в областта на енергетиката, както и защитата на инвестициите в сектора. Създаването на механизми за ефективно използване на енергията и чисто използване на изкопаеми горива също фигурират в декларацията.

 

 

Международна енергийна харта
енергетика
енергийна сигурност
Теменужка Петкова
По статията работи:

Маринела Арабаджиева