НАЧАЛО » българия

Министър Петкова: Енергийните предприятия в "Марица изток" са запасени с въглища за зимния сезон

Предприети са всички необходими мерки предприятията, включени в заповедта на ЕСО за осигуряване на студен резерв, да реагират при аварийни ситуации

fb
3E news
fb
02-11-2017 02:20:00
fb

Проверките на Министерството на енергетиката и на "Електроенергийния системен оператор" ЕАД за готовността на енергийните предприятия за осигуряване на студен резерв и за спазване изискванията на Наредба 11 стартираха от "Ей И Ес Гълъбово" и ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД, съобщават от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

По време на проверката енергийният министър Теменужка Петкова констатира, че и двете централи разполагат с необходимите запаси от въглища, така че да произвеждат надеждно и продължително електроенергия. И в двата обекта първо бяха проверени документите, а после и складовите наличности на въглища.

В ТЕЦ "Марица изток" 2 при нормативно задължение да се поддържа складова наличност от 560 хил. тона в момента централата разполага с 650 хил. тона. В "Ей И Ес Гълъбово" при определено задължение от 280 хил. тона, предприятието разполага с над 400 хил. тона.

Министър Петкова подчерта, че са предприети всички необходими мерки, така че предприятията, включени в заповедта на ЕСО за осигуряване на студен резерв, да реагират при аварийни ситуации. Общото количество от 650 MW може се подсигури при необходимост от ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, Топлофикация-Перник АД, Топлофикация Русе ЕАД, ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД, ТЕЦ "Марица 3" АД, Брикел ЕАД и Биовет. Проверките ще продължат до 10-ти ноември.

ТЕЦ
проверка
запаси с въглища
студен резерв
министър Теменужка Петкова
ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"
ТЕЦ "Марица изток 2"
По статията работи:

Галина Александрова