НАЧАЛО » българия

Министерство на енергетиката ще отговоря за изготвянето на териториалните планове за справедлив преход

fb
3E news
fb
25-03-2020 03:04:29
fb

Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което определя Министерството на енергетиката за отговорно ведомство по изпълнение на необходимите дейности, свързани с изготвянето на териториалните планове за справедлив преход, във връзка е реализацията на инвестициите от т.нар. Европейска зелена сделка. По този начин ще се осигури координиран и фокусиран подход при планирането на мерките, нужни за осъществяване на плавния и ефективен преход в регионите, допустими за финансиране чрез Механизма на ЕС за справедлив преход.

С оглед на необходимостта от планиране на комплексни и хоризонтални мерки, свързани с високи нива на инвестиции, Министерството на енергетиката ще предприеме действия за участие на България в процедурата за набиране на проектни предложения за предоставяне на техническа помощ, обявена от Европейската комисия в началото на месец март 2020 г.

Министерство на енергетиката
териториални планове
изготвяне
По статията работи:

3E news