НАЧАЛО » българия

Минимално понижение на цените на тока за бита от 1 юли, предлага ДКЕВР

fb
3E news
fb
29-05-2014 07:53:00
fb

Цената на електрическата енергия за битовите клиенти ще се намали средно с 0,66% от 1 юли. Това предвижда Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Най-голямо ще бъде намалението на цената на тока при енергийната компания EVN. Клиентите на това дружество ще плащат средно с 1,30% по-малко за ток от 1 юли, става ясно от съобщение на ДКЕВР. Намалението на дневната тарифа там е 0,8%, а нощната тарифа пада с 3,93%. Така дневната тарифа след 1 юли става 0,15204 лв./квтч без ДДС, а нощната – 0,8335 лв./квтч без ДДС.

При енергийната компания ЧЕЗ има леко увеличение на тарфите с 0,3 на сто. Според сметките на ДКЕВР клиентите на дружеството ще плащат след 1 юли с 0,32% повече за електроенергия през деня. Нощната тарифа ще бъде намалена с нови 0,84%. Така дневната тарифа за битовите клиенти на ЧЕЗ ще бъде 0,14997 лв./квтч., а нощната става 0,08437 лв./квтч.

При клиентите на „Енерго-Про“ също има намаление на тарифите за бита. Дневната тарифа се намалява с 0,6% до 0,15862 лв./квтч. При нощната тарифа понижението е с 3,74% и потребителите ще плащат по 0,08530 лв./квтч. без ДДС.

От ДКЕВР също така очакват да има общ спад на електропотреблението у нас с около 9% през следващия регулаторен период. Една от причините е либерализацията на пазара и преминаването на все повече малки и средни фирми към свободния пазар.

 

Друго сновен фактор е произвежданата в страната „скъпа енергия“, която подлежи на задължително изкупуване по силата на различни по форма дългосрочни договори. Според ДКЕВР сериозен фактор върху високите цени имат дългосрочните договори с американските централи „AЕS–3C Марица Изток 1“ и „Контур Глобал Марица Изток 3“, както и ВЕИ енергията. „Запазването на действието на тези договори в този им вид ще доведе до възникване на „невъзстановяеми разходи“, което за в бъдеще ще рефлектира върху крайните цени, както за промишлеността, така и за битовия клиент. Негативните последици са свързани с влошаване на конкурентоспособността на икономиката и платежоспособността на всеки един потребител“, смятат още от ДКЕВР.

По данни на комисията общите разходи на двата американски ТЕЦ-а за „непроизведена енергия“ са за 274 млн. лв. Тази енергия не се произвежда, защото в страната липсва потребление, а цената е значително по-висока от пазарната и не може да бъде продадена в

страните от региона.

При зелената енергия пък различните преференциални цени генерират годишен разход около 1,1 млрд. лв. „Тази енергия също е непродаваема на регионалните пазари при така избраният модел на подпомагане –задължително, безусловно изкупуване и преференциални цени“, обясняват от ДКЕВР. Именно заради това са дадени предложенията за законодателни промени във ВЕИ сектора, както и предложението за предоговаряне на цените на дългосрочните договори.

От друга страна се правят и корекции в приходите на ЕРП-тата, като е съобразена индивидуалната тежест за всяко дружество, съгласно направените им одитни доклади. От ДКЕВР са предвидили и възможност за компенсиране на разходите за „зелена енергия“ за минали периоди. Повече подробности за този механизъм обаче не са дадени.

ДКЕВР
цени
битови потребители
намаление
По статията работи:

Георги Велев