НАЧАЛО » българия

С между 10 и 30% може да намалеят валежите в България до 2050 г.

fb
3E news
fb
03-04-2014 01:53:00
fb

Според един от най-оптимистичните сценарии валежите в България до 2050 г.  ще намалеят с 10%, съобщи Веселин Александров, директор департамент "Метеорология" в Националния институт по метеорология и хидрология  към БАН  на конференция за засушаването в Националнотехническия съюз по водно дело.

Според един от песимистичните сценарии обаче валежите ще намалеят с 30% до 2050 г. От своя страна температурата се очаква да нарасне с около 2 градуса спрямо периода 1961-1990 г. Топлите дни над 30 градуса в страната от средно 30 през годината, ще скочат двойно. От близо един месец те може да нараснат до 3 месеца, посочи професорът.

На база на информацията за отделните сценарии за промяна степента на валежите и на сценариите за промяната на температурата по индекса на де Мартон се очертава, че за периода 2021-2050 г. в малка част от югозападна България и най-североизточните части на страната -Добруджа ще има засушаване. След 2050 г. се очаква засушаването да обхване и Тракийската низина, районите около Дунав и по-големи части от Добруджа и югоизточна България.

През 2080 г. вече по-голямата част от страната ще е във воден дефицит. Това означава, че изцяло трябва да се променят практиките в земеделието, например слънчоглед в Добруджа не би трябвало да се отглежда. Професор Александров уточни обаче, че не е взет предвид напредъка в технологично отношение.
На европейско ниво се очаква валежите в отделните страни да са с 5-30% по-малко. Като една от най-засегнатите страни ще бъде Испания.

Всички тези сценарии не могат да са категорична база за прогнози, но очертават тенденции, които управляващите трябва да имат предвид.

Едно е неоспоримо, че аномалиите в температура и влаежи стават все по-чести, което е повод за притеснение.

валежи
климатични промени
Веселин Александров
БАН
температура
сценарии
прогнози
По статията работи: