НАЧАЛО » българия

Международен проект за иновации с българско участие ще получи еврофинансиране

fb
3E news
fb
13-02-2014 03:39:00
fb

Иновативен проект с участие на българска компания достигна до 15 място сред 510 проекта от цяла Европа. Става въпрос за международен проект с участие на българската „АМГ Технолоджи ООД“, който ще бъде финансиран по програмата „Евростарс“. Това е и първият проект с българско участие в програмата и договорът за финансиране бе подписан днес в Министерство на икономиката и енергетиката от Изпълнителната агенция за малките и средни предприятия (ИАНМСП). Агенцията е финансираща институция на програма Евростарс за България.

Участието на България в тези програми е преди всичко израз на национална политика, чрез която на българските фирми се предоставя възможност да участват по–активно в съвместни проекти с другите страни членки. До днес български проекти не са преминавали прага на качество по европейската програма. Това е сериозно постижение за България, като Изпълнителната агенция за малките и средни предприятия има съществен принос за този резултат. Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева на подписването на споразумението за финансиране.

Международният Проект Е! 8213 TRIPLE-S Microscope с българско участие от страна на „АМГ Технолоджи ООД“ е класиран на 15 място. Допустимите разходи по проекта са в размер на 651 491, 28 лв., от които субсидията е за 492 655, 90 лв. Участието на иновативно българско предприятие с научните си разработки във високо технологичен проект, одобрен по програма Евростарс показва за пореден път, че българските предприятия разполагат с капацитет и могат да развиват иновации. Затова и държавата ги подкрепя, давайки им възможност да разработват иновативни проекти и насърчава тяхната научноизследователска и развойна дейност, каза още зам.-министър Янева. Тя допълни, че в държавния бюджет за тази година са предвидени 20 млн. лв. за иновации, като 10 млн. лв. са определени за Националния иновационен фонд. В момента от Министерство на икономиката и енергетиката подготвят механизма, по който ще се разпределят останалите 10 млн. лв., като част от предложенията са насочени към стимулиране на сътрудничеството наука-бизнес, посредством разработването на конкретни технологични решения за нуждите на предприятията.

Проект Е! 8213 TRIPLE-S Microscope е с българско, австрийско и швейцарско участие и е в областта на електрониката. Българският партньор „АМГ Технолоджи“ ООД със седалище в Ботевград е микро предприятие с опит в разработката на микро електро-механични системи (МЕМС) и технологии за тяхното прототипно производство. Целта на проекта е да обедини за пръв път в един инструмент три от най-мощните микроскопи с висока разделителна способност и съответно да се създаде микроскопска апаратура, притежаваща изцяло нови възможности за охарактеризиране на наноразмерни обекти.

иновации
МИЕ
българска компания
По статията работи:

Георги Велев