НАЧАЛО » българия

Либерализиран пазар на енергия може да има само при пълна прозрачност на разходите

fb
3E news
fb
12-05-2015 11:28:00
fb

За да се случи либерализацията на енергийния пазар, тоест на него да излязат и потребителите на ниско напрежение (бит и дребен бизнес) трябва да има определени предпоставки, реалистични очаквания, ясни времеви графици и институциите да говорят с един глас. Това заяви Илина Стефанова, ръководител на отдел „Енергийна политика и околна среда“ към EVN България. За да имаме динамичен пазар на дребно, тоест масово излизане на клиентите ниско напрежение трябва да се стимулира и конкуренцията на едро, обясни тя.

По думите на Стефанова предложението на компанията е на първи етап да се стимулира излизането на пазара на бизнеса - ниско напрежение.

Пазарът работи с много данни и това изисква IT системите да могат да ги поемат. За да заработи либерализирания пазар е необходимо да има единна платформа за обмен на данни между производители, търговци, мрежови оператори, т.е. всички участници на пазара.

Пазарът изисква яснота на конкурентната цена на производителите и прозрачност на разходите по отношение на съставляващата „задължение към обществото“, обясни заместник-председателят на УС на EVN Гочо Чемширов. По думите му преди да се премине към либерализацията на пазара, към избора на модел трябва да има пълна яснота и прозрачност на разходите, включително и на политическите съставляващи, обясни той. Затова предложението на EVN е към либерализацията да се премине едва тогава, когато е ясна цената на разходите за ВЕИ, високоефективно производство, дългосрочните договори, а също и на съставляващата „задължение към обществото“.

Какво предлага ЕVN

Според компанията на енергийната борса трябва да се предлага цялата енергия, която се проивежда. Няма проблем и за централите с дългосрочни договори, каквито в момента са ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал“, както и ВЕИ-та да продават енергията си на борсата. Според Илина Стефанова в случая обаче „енергията и финансовите ангажименти в този случай“ трябва да бъдат разделени. Като гаранция за направените инвестиции, (т.е.за дългосрочните договори на централите) може да бъде определена надбавка, която да се формира от приходите от продажба на емисии от въглероден диоксид (СО2), от статистически перхвърляния на съседни държави при преизпълнение на процента от производство на зелена енергия, както и от таксата, известна като „задължение към обществото“.

Припомняме, че в момента тази такса включва разходите за зелена енергия, производството по високоефективен начин и енергитята на двете американски централи. Според Гочо Чемширов всички тези елементи трябва обаче да бъдат прозрачни.

„Първо регулаторът трябва да определи каква е базовата цена на енергията. Това е едно от основните неща, които изисква борсата – каква част от разходите ще се покриват от енергията и каква част ще се покрива чрез търговия с емисии, като част от политическо решение“, коментира Чемширов. Той припомни, че при сключване на дългосрочните договори са сключени в период, в който пазарът не е изглеждал по този начин. По думите му със сигурност обаче щ се наложи предоговаряне. „Основата на пазара е конкуренция на енергията на производителите. Борсата е важна, за да може да създаде конкуренция на пазара на производителите, но е и в основата на крайното перо за клиента“, припомни той, като уточни, че въпорсът е „тази енергия да минава през борсата, а не през дългосрочните договори“.

Друга особеност е разписване на ясни отговорности на пазарните участници. Предизвикателство е и работата на този пазар на системния оператор.

Продажбата на цялата произвеждана енергия през борсата ще осигури ликвидност от една страна, а от друга ще даде възможност за получаване на адекватна цена. Цената ще се формира в зависимост от търсенето.

Според Илина Стефанова и Гочо Чемширов изгода от излизане на пазара ще имат всички потребители, защото ще могат да получат по-ниска цена от доставчика от последна инстанция. Моделът, който се обсъжда предвижда ако един потребител не избере снабдител да продължи да се снабдява от доставчика от последна инстанция.

Защита на уязвими клиенти

В моделът, разработен от EVN  се предлага  да се подготви и механизъм за защита на уязвимите клиенти.

„В плановете за либерализация трябва да се предвидят механизми за подкрепа, но не и по-ниски цени. Тези механизми са предмет на допълнително обсъждане, което трябва да се води извън дискусията за цените“, коментира Стефанова.

Перспективата регионален пазар

„Перспективата е пазара да става регионален. Трябва да се съобразим с това, че около нас има други, различни модели и да имаме готовност за бъдеща платформа. Европейският съюз вижда един общ енергиен пазар. На фокус е и ефективното използване на междусистемните връзки, а 10% от енергията ще може да се транзитира свободно. Очаква се разширение на трансграничните способности. Естествено, този пазар работи с хармонизирани правила за търговия“, допълни илина Стефанова. Що се отнася до регулицията, според нея се очаква все повече освобождаване на цените. От дуга страна ЕС прие няколко ключови документа, изискващи строго докладване от всички търговци, но те касаят по-скоро за финансовата стабилност на ЕС. Естествено развитието на регионалния пазар ще стимулира развитието на прозрачни цени, нарастване на екологичните изисквания, стимулиране на търговията от ВЕИ , а търговията с въглеродни емисии се очаква да стане един от елементите за стимулиране на чисто производство, заключи Стефанова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

либерализация на енергийния пазар
ток
енергийна борса
По статията работи:

Маринела Арабаджиева