НАЧАЛО » българия

Делът на ВЕИ в електро-преносната мрежа расте и е с тенденция да догони този в разпределителната

fb
3E news
fb
28-11-2017 11:15:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия за времето от началото на годината до 26 ноември продължава да запазва положителната си тенденция. Увеличение се отчита и при дела на базовите централи. Прави впечатление, че се появява тенденция количеството на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), участващо в преносната мрежа, да догони това в разпределителната. Износът, както и преди, запазва отрицателната си тенденция. Това става ясно от оперативните  данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за периода от 1 януари до 26 ноември тази година, спрямо аналогичния период на 2016 г.

Производството на електроенергия от началото на годината до 26 ноември е в обем от 40 503 224 MWh, което е увеличение от 1.72 %. За сравнение през същия период на 2016 г. то е възлизало на 39 818 231 MWh.

Потреблението на електроенергия също се увеличава – до 35 483 467 MWh, спрямо 33 977 372 MWh година по-рано, става ясно още от данните. Нарастването е от порядъка на 4.43 %. Реално потреблението расте по-бързо от производството, въпреки че все още е рано да се каже доколко това е устойчив процес.

По отношение на износа на електроенергия обаче отрицателната тенденция остава. Според данните, ако  износът на ток от началото на миналата година до 26 ноември е бил в обем от 5 840 859 MWh, то през сравнявания  период на настоящата 2017 г. той спада до 5 019 757 MWh – или минус 14.06 %.

Участието на базовите централи за посоченото време обаче нараства с 5.18% до 34 626 041 MWh  при обем от 32 919 218 MWh за предходната година.

Сравнението на данните за дела на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи продължава да е един от интересните показатели. За пореден отчетен период количеството на ВЕИ в разпределителната мрежа е по-високо от това в преносната, въпреки че в процентно отношение измерението е точно обратното. Въпреки запазващата се разлика в количествено отношение се наблюдава  и някаква тенденция за доближаване на границите, става ясно още от данните на системния оператор.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от 1 януари до 26 ноември 2017 г. расте с 11.24 % до 1 167 616 MWh. За сравнение, през този период на миналата година то е било в обем от 1 049 595 MWh. Най-висок ръст съответно има при участието на електроенергията от вятър – плюс 8.04 %. Делът на електроенергията от фотоволтаици е също с добър ръст – плюс 3.70, а при биомасата за пореден отчетен период скокът е от 62.38 %, като вече не е за подценяване и като количество.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, както вече бе посочено за сравнявания период е по-високо като обем от това в преносната мрежа и достига до 1 680 045 MWh. За сравнение през миналата година (1.01 – 26.11) то е възлизало на 1 642 817 MWh.

Това е общо ръст от  2.27 %. Както става ясно от данните общо - взето този ръст се дължи  на производството от вятърни мощности – плюс 7.34 %. Делът на биомасата във ВЕИ  разпределителната мрежа, за разлика от преносната расте с едва 2.39 %. Участието на слънчевите електроцентрали (през сравнявания период на предходната година) обаче остава отрицателно – минус 0.72 %.

По отношение на  дела на ВЕЦ трябва да се отбележи, че въпреки запазващата се отрицателна тенденция, в сравнение с по-ранния отчетен период има слабо подобрение. Като цяло участието на водноелектрическите централи в енергийния баланс е минус 27.98 %. За сравнение, ако за периода от 1 януари до 26 ноември 2016 г.  производството е било в обем от 4 206 601 MWh, то сега спада до 3 029 5 22 MWh.

ЕСО
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
електроразпределителна мрежа
електропреносна мрежа
Износ на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева