НАЧАЛО » българия

Климатичните пормени - що е то?

fb
3E news
fb
30-11-2015 06:27:00
fb

 

Конференцията за климатичните промени в Париж започна. Лидерите на 150 страни се събраха в Париж, за да постигнат споразумение за справяне с глобалното затопляне, пише BBC. Какво знаем и не знаем за промени на климата?

Какво е изменението на климата?

Климатът на планетата непрекъснато се променя спрямо геоложкото време. Днес средната глобална температура е около 15°С. Учените се страхуват, че естествената флуктуация или променливост е повлияно от бързото затопляне, предизвикано от човек, което има сериозни последици за стабилността на климата на планетата.

Какво представлява "парниковият ефект"?

Парниковият ефект е процес, при който земната атмосфера задържа част от слънчевата енергия. Енергията, която се излъчва обратно в Космоса от повърхността на Земята, абсорбира парниковите газове в атмосферата и повторно се излъчва във всички посоки.

Енергията, която се излъчва обратно на планетата затопля, както по-ниските слоеве на атмосферата, така и на повърхността. Без този ефект на Земята ще бъде с около 30°С по-студена, правейки я неблагоприятна за развитието на живот.
Учените вярват, че към естествения парников ефект се добавят газовете, отделяни от промишлеността и селското стопанство (известни като емисиите), които улавят повече енергия и повишават температурите. Това оказва влияние върху глобалното затопляне и климатичните промени.

Основните парникови газове в атмосферата на Земята са: водна пара, въглероден двуокис, метан, диазотен оксид и озон.
Най-много емисии с въглероден двуокис се получават от изгарянето на изкопаеми горива, както и чрез намаляването на въглеродно абсорбиращите гори. Другите парникови газове като метан и диазотен оксид също се освобождават от човешката дейност, но не толкова в сравнение с въглероден диоксид.

След индустриалната революция през 1750г. нивата на CO2 са се увеличили с повече от 30%, а нивата на метана са се повишили с повече от 140%. Концентрацията на CO2 в атмосферата не са били толкова високи от поне 800,000 години.

Какви са доказателствата, че има затопляне?

Температурни рекорди, записани от края на XIX век показват, че средната температура на Земята се е увеличила с около 0.8°С през последните 100 години. Само за последните три десетилетия увеличението е с 0.6°С. Данните от сателитите показват средно увеличение на нивото на Световния океан с около 3мм на година от последното десетилетие. Голяма част от промяната на нивата на моретата се дължи на топлинното разширение на морската вода.

Важни фактори са топенето на планинските глетчери и топенето на полярните ледове. Повечето ледници, които се намират в умерените региони на Антарктическия полуостров, се топят. Сателитни записи от 1979г. показват драматичен спад на ледовете в Арктическия океан - с около 4% на десетилетие. През 2012г. нивото на леда достигна своя известен минимум - с около 50% по-малко от 1979-2000г.

Гренландските ледници рекордно се топят през последните години - ако 2800000 куб.м км лед се стопят, те ще повишат нивото на морето с около 6м.

Сателитни данни показват, че ледниците в Западна Антарктика също губят маса. В Източна Антарктика, където няма ясни прогнози за затопляне или захлаждане, ледниците през последните години също губят маса.

Последиците от изменението на климата могат да се забележат в растителността и при сухоземните животни. Те се изразяват в по-ранния цъфтеж, промяната на плодовитост, както и в промяната на местообитанията при животните.

Има ли пауза в глобалното затопляне?

През последните няколко години усилено се говори за пауза на глобалното затопляне. Коментатори твърдят, че от 1998 г. насам, не е имало значително глобално затопляне, въпреки все по-големите количества въглероден диоксид, които се отделят. Учените се опитват да обяснят това по няколко начина.

вариации в изходната енергия на слънцето;
спад на водната пара в атмосферата;
съхранението на голямо количество топлина в океаните;

Засега, няма общ консенсус за точния механизъм, който стои зад паузата.

С колко ще се повишат температурите?

В прогнозата си от 2013г. Междуправителствената група за изменение на климата (IPCC) прогнозира набор от възможни сценарии, базирани на компютърно моделиране. Повечето симулации показват, че глобалното изменение на температурата на повърхността до края на XXI век най-вероятно ще превишат средната температура с 1.5°С, в сравнение с 1850г. Прагът от 2°С се счита като врата към опасно затопляне. Според учените дори да се намалят емисиите на парниковите газове драстично, то ефектът ще продължи, защото на големи системи като на вода и лед може да им отнеме години, за да реагират на промените в температурите. Ще отнеме десетилетия, за да бъдат отстранени парниковите газове от атмосферата.

Как ще се отрази изменението на климата върху хората?

Мащабът на въздействието е неясен. Промените могат да донесат недостиг на сладководна вода, промени в земеделието, повече смъртни случаи заради наводнения, бури, горещи вълни и засушаване. Очаква се изменението на климата да увеличи честотата на екстремните метеорологични явления.

Съгласно проведената в няколко европейски страни оценка на въздействието и финансираните от ЕС и СЗО-ЕВРО научни изследвания, се очаква изменението на климата да окаже въздействие върху епидемиологията на много болести и заболявания.
Тази оценка бе допълнително подкрепена от докладите7 на СЗО и на Междуправителствения комитет по изменението на климата (IPCC), описващи отрицателното въздействие върху човешкото здраве.*

Наблюдаваното в последно време развитие показва, че изменението на климата вече е оказало въздействие върху случаите на заболявания при животните.

Очаква се глобалното затопляне да засегне сеитбооборота, растениевъдството и естествената растителност (гори, ливади и горски масиви), тъй като климатът е основната детерминанта за тяхното географско разпространение. Понастоящем натискът върху земеделието и горското стопанство от страна на вредни насекоми и пренасяни от насекомите болести е по-слаб в по-големите географски ширини поради по-неблагоприятните климатични условия. В северните географски региони проблемите, предизвиквани от некарантинни и карантинни вредители се считат за по-малобройни от наблюдаваните в южните.

--------------------------------------------------

*Комисия на европейските общности, Документ, придружаващ "Бялата книга", "Последици от изменението на климата за здравето на човека, животните и растенията"

Статията, която е част от анализа на BBC What is climate change? от 22 октомври 2015г., е публикувана в bgonair.bg

 

 

 

 

климатични промени
глобално затопляне
климатична конференция в Париж
По статията работи:

Галина Александрова