НАЧАЛО » българия

Клиентите на ЧЕЗ ще платят с 20,9% по-ниски сметки за електроенергия през януари в сравнение с миналата година

Причините са по-ниската консумация с 10,2% и намалените цени на електроенергията

fb
3E news
fb
02-02-2014 11:28:00
fb

Клиентите на ЧЕЗ ще платят средно с 20,9% по-ниски сметки за електроенергията, която са консумирали през януари 2014 г., в сравнение с януари 2013 г. Средната стойност на фактурите, издадени към 30 януари 2014 г. в Западна България, е 53 лева с ДДС, докато година по-рано тя е била 67 лева с ДДС. Най-голям дял - 64,25%, от сметките са в диапазона до 50 лева. Сметки над 100 лева ще платят близо 15 на сто от клиентите на дружеството.

Данните на ЧЕЗ показват, че средната консумация на клиент през януари 2014 г. е намаляла с 10,2% в сравнение с година по-рано до 325 киловатчаса. Причина за спада са по-високите среднодневни температури през януари тази година и по-малкия брой дни на отчетена консумация – средно 29,5 дни спрямо средно 32,2 дни през януари 2013 г.

В сметките за консумацията на електроенергия през настоящия януари са отразени и трите понижения на цената през 2013 г. - със 7,17% от 5 март, с 4,54% от 1 август, както и поевтиняването на дневната тарифа  с 0,9%, а на нощната – с 10,04% от 30 декември 2013 г.

От 20 януари 2014 г. заедно с месечните си сметки клиентите на ЧЕЗ получават и подробна информация за структурата на цената на електроенергията, както и съпоставка между фактурираните стойности преди и след понижението на цените на 30.12.2013 г. По този начин те могат да се информират колко е намаляла сметката при една и съща консумация на електроенергия. Повече информация за съдържанието на фактурите може да бъде получена на денонощната телефонна линия на ЧЕЗ 0700 10 010, в центровете за обслужване на клиенти и на корпоративния сайт www.cez.bg.

С цел да улесни клиентите си при посрещане на плащанията през миналата година ЧЕЗ удължи двойно срока за безлихвено плащане на сметките за електроенергия от 10 на 20 дни и въведе гъвкави схеми на разсрочване. От декември потребителите могат да се възползват и от новата услуга „Персонален съветник”, който предоставя индивидуални консултации за разсрочване на плащанията.

 

ЧЕЗ
сметки за ток
намаление
По статията работи:

Георги Велев