НАЧАЛО » българия

Клиентите на ЧЕЗ дават висока оценка за обслужването на компанията

Най-доволни са потребителите в областите Кюстендил, Ловеч и София-град, сочи проучване на „Алфа рисърч“

fb
3E news
fb
09-02-2014 11:09:00
fb

Клиентите на ЧЕЗ заявяват все по-голяма удовлетвореност от продуктите на компанията и обслужването, което получават. Това показва сравнение между резултатите от социологическо проучване на „Алфа рисърч“, проведено през ноември 2013 г. сред  битови потребители в Западна България, с  подобни проучвания, проведени в периода 2011 - 2013 г.  75% от запитаните заявяват, че не са имали проблеми с обслужването на ЧЕЗ през последната година. Най-доволни са живеещите в областите Кюстендил, Ловеч и София-град.

Най-висока положителна оценка потребителите поставят на многообразието от начини за плащане на сметките за електроенергия – общо 85% от запитаните са  удовлетворени от предлаганите възможности, което е със 7 процента повече, в сравнение с резултатите от предходното проучване. Сериозен ръст бележи и удовлетвореността от отчитането на потреблението на електроенергия – от 55% на 74% в рамките на две години. Удовлетворителна е и оценката за качеството на електроснабдяването - 72% от потребителите (или с 10 процента повече, отколкото през 2012 г.) изразяват удовлетвореност от предлаганите услуги

„Възприемаме резултатите от проучването като заслужена оценка за непрекъснатите ни усилия да подобрим обслужването. Мнението на клиентите ни е от изключително значение за нас. Поехме ангажимент, който спазваме и резултатите са налице – информираността сред нашите клиенти се е повишила, което е и в основата на доверието им в компанията.“, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

По отношение на каналите за комуникация потребителите са най-доволни от Центровете за обслужване на клиенти - 63% от запитаните заявяват удовлетвореността си от качеството на обслужването там, докато вариантите за дистанционно обслужване - денонощната информационна линия  0700 10 010 и имейлът zaklienta@cez.bg, не са достатъчно популярни сред клиентите.

Проучването показва, че клиентите се нуждаят от повече информация относно това кой определя цената на електроенергията за битовите клиенти в страната. Близо половината от запитаните, смятат, че цената зависи от електроразпределителните дружества и едва 18% знаят, че нейният размер решава Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

С цел постигане на по-голяма яснота и прозрачност на сметките за електроенергия, ЧЕЗ предложи да бъде въведена единна и по-опростена форма на фактурата за всички потребители в България. Предложението бе внесено миналата година в  Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която има правомощия да вземе решение по този въпрос.

ЧЕЗ
анкета
клиенти
По статията работи:

Георги Велев