НАЧАЛО » българия

Кирил Равначки: Търгуваните обеми на газовата борса са малки, но цената е по-ниска от регулираната

Газовата борса е с потенциал за растеж. В скоро време се въвежда и клирингова къща

fb
3E news
fb
24-01-2020 03:01:20
fb

Газовата борса в България стартира в началото на настоящата 2020 година. Това е една от първите, но и най-важни стъпки от процеса на либерализацията на газовия пазар в България. Колкото и малък да е той, експертите определят процеса като изключително важен. Процесът съвсем не е завършен. Предстоят важни стъпки по докладване за REMIT, усъвършенстване на Правилата за търговия с газ, въвеждане на клирингова къща, както и лицензиране на „Газов хъб Балкан“ от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това съобщи изпълнителният директор на „Газов хъб Балкан“ Кирил Равначки в рамките на дискусията на тема „Борсова търговия с природен газ“, организирана от списание „Ютилитис“. Заедно със Споразумението по Програмата за освобождаване на газ се очаква газовият пазар в страната ни да получи тласък. Факт е обаче, че въпреки малките търувани обеми цената е по-ниска от регулираната.

 

„Газов хъб Балкан“ е 100 процента собственост на оператора на преносната мрежа в България „Булгартрансгаз“. Стройната програма от няколко последователни стъпки доведе до това газовата борса в България вече да работи. Количествата, които се търгуват са малки, но възможностите за развитие са налице. Както стана ясно по време на дискусията либерализацията зависи не само от големите проекти, които страната ни се опитва да защитава и осъществява, но и от развитието на вътрешния пазар.

Ключовите стъпки досега

20 декември 2018 г. –„Булгартрансгаз”и Централния европейски газов хъб подписват Меморандум за разбирателство за подкрепа на развитието на газов хъб“Балкан”

18 януари 2019 г. –регистрация на дружеството „Газов Хъб Балкан“ ЕАД

8 октомври 2019 г. –Закон за енергетиката (изм. и доп.) влиза в сила

18 ноември 2019 г. –обявяване на сключване на споразумение за прилагане на системата за борсова търговия(ETS) на Trayport за търговските нужди на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД

29 ноември 2019 г. –одобряване от страна на КЕВР на Споразумение за изпълнение на Програмата за освобождаване на природен газ

9 декември 2019 г. –първи търг по Програма за освобождаване на газ (GRP)

2 януари 2020 г. –старт на многостранна търговия на платформа на ГХБ, в т.ч. краткосрочен сегмент (spot), дългосрочен сегмент и брокерска услуга; първа сключена сделка между контрагенти на платформа за търговия

Борсата сега и в близко бъдеще

„При структурирането на борсата изхождахме от такъв бизнес модел, който да отговаря на три основни цели. От една страна услугите и продуктите да отговарят на нуждите на местния пазар, от друга страна те да са изцяло съобразени с националното и европейско законодателство и от трета - да отговарят на най-добрите европейски практики. Към настоящия момент тече анонимна търговия в 24/7 (двадесет и четири часа, седем дни) като се предлагат продукти „в рамките на деня“ и „ден напред“, обясни изпълнителният директор на „Газов хъб Балкан. Той уточни, че в рамките на следващата седмица ще бъде завършена напълно автоматизацията на процеса. „Даваме възможност също така и за администриране на двустранни договори съгласно вменените ни задължения от закона за енергетика, както и сегмент, който покрива т.нар. „Програма за освобождаване на газ“, допълни Равначки.

Към 22 януари членове на платформата са 22 компании. Част от тях са местни, но доста от тях работят и на международните пазари, по-конкретно в Европа.

„Това, което се стараем е да предложим стандартизирани договори, които да дадат сигурност на участниците на платформата. Към настоящия момент финансовия клиринг не се извършва през платформата на „Газов хъб Балкан“, но през така наречените кредитна матрица за управление на риска“, обясни Равначки.

На този етап, по думите на изпълнителния директор на газовата борса, по-активна е търговията в сегмента „в рамките на деня“. „Макар че е рано да говорим за това, тъй като функционираме по-малко от месец“, уточни той. „Сумарно изтъргуваното количество е 2500 MWh, което представлява изключително малък обем, което е ясно за всички. Това, което е показателно обаче е цената, на която са извършени сделките до момента. Средната цена е около 40 лв. и 50 ст. (за MWh), което сравнено с регулираната цена, която е 44.04 лв. (за MWh) е с процент по-ниска. Наясно сме, че този сегмент се използва изцяло за оптимизация и управление на балансовите портфейли на клиентите“, каза той, като изрази увереност, че „с времето при търговията, която се извършва, както на този, така и на останалите сегменти ще се появи един ръст, който ще се задържи и в бъдеще“.

Що се касае за търговията „ден напред“, Равначки обясни, че количествата са значително по-малки от тези „в рамките на деня“. „Но в този случай съответните търговци следва да преценяват предварително управлението на балансовия портфейл ден преди това, което невинаги е възможно. Поради тази причина считам, че е нормално количествата за „ден напред“ да бъдат по-малки“, каза той.

Изпълнителният директор на газовата борса коментира и Програмата за освобождаване на газ, приета от Народното събрание през миналата година в резултат на промените в закона за енергетиката . Според тези изменения „Газов хъб Балкан“ е страна по споразумението.

„Като страна по Споразумението по Програмата за освобождаване на газ ние осигуряваме единствено средата, в която се извършва предлагането на съответните количества от обществения доставчик“, обясни Равначки. Той припомни, че „Газов хъб Балкан“ стартира на 9 декември първия търг по Програмата за освобождаване (на газ) „като съгласно одобреното споразумение от КЕВР, продуктите, които бяха предложени в рамките на месец декември и на трите търга бяха един годишен и дванадесет месечни продукта“.

„Към момента, на база на осъществените търгове, 25 % от количества са реализирани през Програмата (за освобождаване на газ). Съгласно закона за енергетика количествата, които „Булгаргаз“ следва да предлага на платформата за пъвата година, тоест за 2020 г. са 2 млн. 220 хил. MWh, като към момента са закупени около 550 хил. MWh. По разпределение – 67 % от реализираните количества са в рамките на годишен продукт, а 33 % в рамките на съответните месечни продукти“, обясни още Равначки.

Изпълнителният директор на „Газов хъб Балкан“ се ангажира в най-скоро време да бъдат представени резултатите за въвеждане на клирингова къща както за краткосрочния, така и за дългосрочния сегмент. „Работим в тази посока и считам, че скоро ще представим необходимия резултат“, каза той.

„За нас е много важно продуктите и услугите да отговарят на очакванията на пазарните участници. В тази връзка със сигурност правилата за работа на борсата, които са към момента, ще имат необходимост от оптимизиране, така че в пълна степен да покриват нуждите на нашите пазарни участници“, заяви Равначки. Той съобщи също така и за възможностите за докладване по REMIT.

Като изключително важен процес Равначки определи представянето на документите и правилата за лицензиране на борсовия оператор от КЕВР. Още през тази година ще се опитаме да организираме по такъв начин процесите и правилата си така, че да отговаряме на нуждата на пазарните участници, като развиваме пазара в посока на явна либерализация“, заключи изпълнителния директор на газовата борса.

Кирил Равначки
Програма за освобождаване на газ
Булгартрансгаз
газова борса
газов хъб Балкан
По статията работи:

Маринела Арабаджиева