НАЧАЛО » българия

КЗК ще проверява „Софийска вода“ за нарушение по сигнал на Омбудсмана

Дружеството начислява лихви на клиентите си върху прогнозно определени количества вода, а не реално отчетени от водомера

fb
3E news
fb
04-02-2014 02:46:00
fb

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще провери сигнал от Омбудсмана на България Константин Пенчев за нарушения от страна на „Софийска вода“. В сигнала е приложена жалба на потребител на компанията срещу вменено задължение за заплащане на лихви върху прогнозно определени количества потребена вода.

Съгласно общите условия на дружеството при неизпълнение в срок на задължението си за заплащане на ползваните услуги, потребителят дължи на ВиК оператора обезщетение в размер на законната лихва. В своята жалба клиентът на „Софийска вода“ посочва, че изразходваното количество вода и ползваните услуги означават реално потребено количество, отчетено по водомер, а не служебно начисленото количество, при по-дълъг период на отчитане от един месец.

Действията на „Софийска вода“ в този случай нарушават Наредбата за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, посочва Омбудсманът в мотивите си в сигнала до КЗК. „Налице е нарушено право на потребителите на „Софийска вода“ за защита на икономическите им интереси от дружеството чрез начисляване на лихви върху служебно начислени задължения, без отчет на средство за търговско измерване“, допълва Пенчев.

От регулатора са съгласни, че изложените факти създават съмнения за нарушаване на Закона за конкуренцията. По тази причина е образувано и производство по казуса.

 

 

Софийска вода
проверка
КЗК
сигнал за нарушение
омбудсман
По статията работи: