НАЧАЛО » българия

КЗК проверява "Топлофикация София" за господстващо положение спрямо топлинните счетоводители и клиентите

fb
3E news
fb
17-02-2014 01:07:00
fb

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е предявила на "Топлофикация София" твърдения за извършена злоупотреба с господстващо положение, съобщиха от комисията днес. Според антимонополния орган злоупотребата може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на услугата "дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост" в София и да засегне интересите на потребителите.

Производството е образувано след получен сигнал от Върховна административна прокуратура, в който са изложени аргументи за евентуално извършено нарушение на разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията от страна на столичното парно и дружествата за дялово разпределение на топлинна енергия. В сигнала се предлага КЗК да образува производство, в рамките на което да проучи поведението на предприятията при формиране на цените на услугата "дялово разпределение на топлинна енергия в етажна собственост".

В хода на производството КЗК е извършила проверка в офисите на "Топлофикация София" ЕАД, "Иста България" ЕООД и "Техем Сървисис" ЕООД.
От направения икономически анализ е видно, че едностранното определяне на еднакви цени за всички фирми за дялово разпределение от страна на "Топлофикация София" ЕАД води до премахване на ценовата конкуренция и засяга благосъстоянието на потребителите. Това води и до по-ниско качество на услугата и ги лишава от възможността да изберат онзи доставчик, който би им предложил по-благоприятна цена.

Според КЗК "Топлофикация София" налага необосновани цени на дружествата за дялово разпределение на топлинна енергия, в резултат на което фирмите са поставени в неравностойно положение по отношение на техните разходи и начисляването на различна норма на възвращаемост.
В срок от 30 дни "Топлофикация София" ЕАД има право да представи писмени възражения по предявените твърдения, право на достъп до материалите по преписката и да поиска да бъде изслушана в открито заседание на КЗК, се казва още в съобщението.

Топлофикация София
КЗК
господстващо положение
проверка
По статията работи:

Георги Велев