НАЧАЛО » българия

КЗК отхвърли „Тотема Инженеринг“ за изпълнител на обществена поръчка в „Мини Марица-Изток“

fb
3E news
fb
19-02-2014 12:17:00
fb

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решението на изпълнителния директор на „Мини Марица-Изток” за избора на „Тотема Инженеринг“ ЕАД като изпълнител на обществена поръчка за „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на местима пробовземаща система за вземане на проби от два ВГТЛ по направление ТЕЦ „Марица- изток – 2”. Това гласи официално съобщение от антимонополната комисия.

Според КЗК техническата оферта на класирания на първо място участник „Тотема Инженеринг“ не дава яснота дали по отношение на посочените съоръжения (2 бр. чукови пробовземачи и 2 бр. лентови транспортьори) е налице изпълнение на изискването на възложителя да бъдат монтирани в закрито помещение, облицовано с термопанели, за да се избегне влиянието на климатичните фактори върху съоръженията (замръзване на полепнали въглища, проникване на вода в контейнера с пробата, в мелниците, делителите и др.).

Комисията счита, че поради неизяснените обстоятелства, посочени от „Тотема Инженеринг“ в техническата оферта, процедурата по провеждане на обжалваната обществена поръчка трябва да бъде върната на етап разглеждане на техническите предложения на участниците. Необходимо е да бъде изяснен въпроса за съответствието на изискването - предложените съоръжения от пробовземащата система да бъдат монтирани в закрито помещение, облицовано с термопанели, посочва КЗК.

 

КЗК
Мини Марица-Изток
обществена поръчка
отхвърлена
По статията работи: