НАЧАЛО » българия

КЗК отмени изпълнител на обществена поръчка на президентството

Класираният кандидат „Стоун Компютърс“ не отговарял на техническите изисквания за мрежово оборудване на администрацията

fb
3E news
fb
19-03-2014 01:26:00
fbКомисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразна заповед на Главния секретар на Президента на България за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка за „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на мрежово оборудване за нуждите на президентската администрация. Това гласи официално съобщение от КЗК. В него се посочва, че процедурата се връща на етап - разглеждане на документите.

Проучването на антимонополния орган е установило, че класираният на първо място участник „Стоун Компютърс“ АД не изпълнява минималните изисквания на възложителя за доказване на технически възможности. За един от експертите в екипа не бил представен документ съгласно документацията за участие, че лицето е сертифициран експерт - доставчик на услуги – маршрутизиране и комутиране.

В разрез с предварително обявените условия оценителната комисия обаче е приела, че „Стоун Компютърс“ АД отговаря на изискванията на документацията, заключват юристите от КЗК. „Описаният порок е съществен, тъй като Законът за обществените поръчки регламентира ясно задължението на комисията да предостави на участниците възможност да отстранят констатирана липса на документ и/или несъответствие с критериите за подбор“, е становището на КЗК за взетото решение.

КЗК
обществена поръчка
президентство
отмяна на обществена поръчка
нередности при обществени поръчки
По статията работи: