НАЧАЛО » българия

КЗК отмени избор на изпълнител по обществена поръчка на „Булгартрансгаз“

На първо и второ място са класирани кандидати с неизрядна тръжна документация

fb
3E news
fb
25-03-2014 03:20:00
fb


Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решението на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „ПГХ Чирен - подмяна на тръби на закрит цикъл на ГМК“. Това съобщиха от КЗК, като уточниха, че проучването на процедурата е направено по жалба на ДЗЗД „Обединение Минпроект – ИДА“.

Проверката на антипонополния регулатор е установила, че класираните на първо и второ място обединение „Прима“ и „Монтажи Ко“ ЕООД са представили оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя. Участниците в Обединението - „Прима билд“ ООД и „Прима билд лимитед“ ООД не са представили списък на договорите за услуги, изпълнени през последните 3 години за изработени инвестиционни проекти за аналогични обекти.

Класираният на второ място кандидат „Монтажи Ко“ ЕООД пък е представил сертификат за въведена система за контрол на качеството ИСО 9001 – 2008, в обхвата на който липсва строителство и съответно също не отговаря на изискванията за тръжната документация.

От КЗК констатират неизпълнение на предварително поставени от възложителя изисквания в тръжните книжа от плик № 1 на офертите, поради което оценителната комисия следва да посочи вида на липсващите документи и да даде срок на участниците да ги представят. КЗК връща процедурата от етап проверка на допустимост на документите в Плик № 1 при спазване на мотивите в решението, се казва в съобщението.

Булгартрансгаз
обществена поръчка
КЗК
отмяна на избор на кандидат
По статията работи: