НАЧАЛО » българия

КЗК излезе с твърдение, че електроразпределителните дружества злоупотребяват с господстващото положение

Според антимонополната комисия „ЧЕЗ разпределение България" , „ЕВН България електроразпределение" и „Енерго-про мрежи" налагали необосновано високи цени на достъп до стълбовната електроразпределителна мрежа ниско напрежение

fb
3E news
fb
13-05-2014 11:31:00
fb

И Комисията за защита на конкуренцията се включи в атаката срещу трите частни компании, които извършват разпрелението на електоренергия в мрежата с ниско напрежение и доставките на ток до крайните потребители. След натиска върху крайните снабдители заради прихващането на 360 млн. лева от задългженията към НЕК за зелена енергия, този път обект на обвинения са елекктрозпределителните дружества „ЧЕЗ разпределение България" АД, „ЕВН България електроразпределение" ЕАД и „Енерго-про мрежи" АД. Към тях КЗК предяви твърдения за злоупотреба с господстващото положение на дружествата.

Твърденията на антимонополистите, отправени към ЕРП-тата, са във връзка с определяне и налагане на необосновано високи цени на достъп до стълбовната електроразпределителна мрежа ниско напрежение, с което се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията, се казва в съобщение на комисията.

Производството на експертите от ведомството е за условията, при които електроразпределителните дружества предоставят права за изграждане на кабелни електронносъобщителни мрежи върху стълбовната електроразпределителна мрежа ниско напрежение) за разпространение на телевизия, интернет и телефония. Електроразпределителната мрежа е собственост на дружествата и се използва за осъществяване на основната им дейност - разпределение на електроенергия. Отдаване под наем на части от нея е допълнителна дейност за ЕРП-тата. Освен това поддържането на електроразпределителната мрежа е за сметка на приходите от основна дейност, т.е. приходите от допълнителната дейност идват за сметка единствено на допълнителните разходи, които са пряко свързани с нея.

В анализа си Комисията за защита на конкуренцията е установила, че не съществуват други способи, които са икономически целесъобразна алтернатива на стълбовната електроразпределителна мрежа ниско напрежение за изграждане на електронносъобщителни мрежи, поради което всяко от дружествата е предприятие с господстващо положение в границите на територията, която обслужва.

КЗК заключава, че наемната цена е определена, без да бъдат отчетени факторите, които обективно влияят на нейния размер. Видно от представените обосновки на цената ЕРП отчитат едни и същи разходи в разходната част и на лицензионната, и на допълнителната дейност по отдаване под наем на стълбовната електроразпределителната мрежа. Включването на разходи в цената на услугата, които са част от лицензионната дейност, необосновано натоварва наемната цена с добавена стойност и естествено води до нейното увеличение. Поради това процесните цени са необосновано високи и имат експлоатативен ефект върху електронносъобщителните оператори и техните клиенти, се казва в съобщението на комисията.

Определението не подлежи на обжалване, а в срок от 30 дни страните имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения.

КЗК
ЕРП
злоупотреба с господстващо положение
По статията работи:

Галина Александрова