НАЧАЛО » българия

КЗК глоби "Енерго-Про Мрежи" с 266 040 лв. за злоупотреба с господстващо положение

fb
3E news
fb
27-01-2014 04:44:00
fb

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи глоба от 266 040 лева на "Енерго-Про Мрежи" заради злоупотреба с господстващо положение. Според КЗК тази злоупотреба се е проявила в забавяне на присъединяване на производител на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/.

Производството е образувано по искане на „В2М“ ООД, се уточнява в прессъобщение на КЗК.

Разгледаното в хода на производството поведение на електроразпределителното дружество e свързано с процедурата по присъединяване на фотоволтаична централа на „В2М“ ООД, находяща се в община Добрич, към електроразпределителната мрежа на ответното дружество и по-специално със забавянето на процедурата и съответно на сключването на окончателен договор за присъединяване.

Проучването по преписката показва, че електроразпределителната мрежа, собственост на ЕРП дружеството, представлява "съществено съоръжение", тъй като е инфраструктура, достъпът до която е необходимо условие за навлизане на участници на пазара за производство на електроенергия от ВЕИ.

КЗК установи, че приключването на всеки един от етапите на процедурата по присъединяване зависи от изпълнението от страна на разпределителното предприятие на нормативно установените му задължения във връзка с присъединяването и следователно забавянето на всеки един от взаимосвързаните етапи от процедурата  от страна на ЕРП възпрепятства нейното успешно приключване с подписване на окончателен договор за присъединяване и съответно за изграждането и съответно въвеждането в експлоатация  на енергийния обект на молителя.

В конкретния случай КЗК не установи, че са налице обективни причини за поведението на ЕРП, мотивират се от страна на комисията.

КЗК счита, че в резултат от поведението на „Енерго - Про Мрежи“ АД (с предишно наименование Е.ОН България Мрежи АД), изразяващо се в необосновано забавяне на процедурата за присъединяване на „В2М” ООД, молителят е бил възпрепятстван реално да започне да осъществява търговската си дейност на пазара за производство на електроенергия от ВЕИ.

 

КЗК
Енерго-Про
господстващо положение
По статията работи:

Маринела Арабаджиева