До един месец парламентът ще избере председател на новия енергиен регулатор КЕВР

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране(ДКЕВР) се преименува в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Комисията ще има само председател, но не и заместник-председатела, решиха депутатите в рамките на второто четене на промените в Закона за енергетиката.

В едномесечен срок Народното събрание трябва да избере председател и осем членове на Комисията за енергийно и водно регулиране. Мандатът на заварените при влизането в сила на този закон членове на комисията ще бъде прекратен с встъпването в длъжност на новите членове.

Издадените актове от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ по прилагането на Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги ще запазят действието си.

Новият състав на КЕВР трябва да е наличен до края на месец март, обясни Валентин Николов от ГЕРБ.  Очакването е, ако има ценови предложения от енергийните дружества, то те да бъдат обсъждани от новия състав на регулаторната комисия.

Изборът на нови членове на комисията ще става не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията ще продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новите членове.

Депутатите отхвърлиха предложението на Велизар Енчев за Обществен надзорен съвет. Депупатите от ГЕРБ се въпротивиха и срещу предложението на Таско Ерменков за Обществен съвет. Според мен такъв орган ще е паразитен и няма да подобри дейността, коментира Александър Ненокв от ГЕРБ. „Боя се, че така ще блокираме работата на регулатора“, коментира и председателят на енергийната комисия към НС Делян Добрев.

Припомняме, че сега към Народното събрание има Комисия за наблюдение дейността на ДКЕВР, а по презумпция регулаторната комисия трябва да е напълно независим орган.

Съставът на комисията ще е от 9 членове. Депутатите не приеха предложението на Желю Бойчев съставът на комисията да е от 13 души. Не се съгласиха и с предложението на депутата Искрен Веселинов регулаторът да има освен председател и заместник-председатели, „които да поемат част от отговорността“.

Членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране ще се избират пряко от парламента. Всички трябва да са със стаж от 10 г. от които не по-малко от 7 г. или в сектора на енергетиката, или във водния ресор. Регулаторът ще заседава в два специализирани състава: за „Енергетика“, който включва председателя и членовете с опит в енергетиката, когато се разглеждат въпроси в областта на енергетиката и „Водоснабдяване и канализация“, който включва председателя и членовете с опит във водоснабдяването и канализацията, когато се разглеждат въпроси в областта на водоснабдяването и канализацията.

Новият състав на КЕВР ще бъде избран около 40 дни след приемането на промените в Закона за енергетиката. Бюджетът на Комисията ще е в размер на 30% от средствата, които събира от лицензионни такси. Средно на година те са около 12 млн. лв.

Комисията ще бъде длъжна да публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните и на ВиК дружествата за промени в цените, както и протоколите от проведените заседания. Освен това на интернет страницата ще трябва да се публикува и начина на гласуване по дадено решение, както и мотивите на всеки член на регулатора, гласувал "против".

 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари