НАЧАЛО » българия

КЕВР ще задейства по-бързото приключване на процедурата за лицензията на ЧЕЗ

fb
3E news
fb
03-04-2018 08:48:00
fb

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще задейства още от сряда, 4 април процедурата, свързана с лицензията на ЧЕЗ. Това съобщи в рамките на изслушването от временната комисия за сделката за активите на ЧЕЗ председателят на регулатора Иван Иванов. Обещанието дойде след питане от депутата от БСП Зарков как така една процедура трае вече четири години. В отговор Иванов обясни, че документацията като обем е много голяма. В края на 2017 г. регулаторът приключи процедурите по лицензията на EVN и Енрего-Про.

Комисията за енергийно и водно регулиране ( сега КЕВР и преди ДКЕР ) ежегодно извършва проверки на дружествата на ЧЕЗ в България. Всяка проверка и особено одит завършва със задължителни предписания във връзка з издадените лицензии и с издаване на наказателно постановление, там, където е установено неизпълнение на съответна дейност.

Това съобщи председателят на Комисията Иван Иванов в рамките  изслушване от временната парламентарна комисия за ЧЕЗ.
Като пример председателят на КЕВР посочи броят на предписанията за ЧЕЗ Електро – 21 досега. Освен това от 2005 година досега регулаторът е наложил санкции за общо 14,5 млн. лева срещу дружествата на ЧЕЗ, а заведените наказателни постановления са към 207.

Най-сериозните нарушения и санкции на ЧЕЗ Електро основно са във връзка с тримесечното отчитане на електроенергията и съответно с фактурите за този период. В частност той се спря на одитът през 2013 г. и   проверката от миналата година, свързана с  изпълнението на инвестиционните намерения.

Председателят на енергийния регулатор съобщи също така, че  водените процедури за отнемане на лиценз на ЧЕЗ Електро и ЧЕЗ Разпределение са три. Две от тях са стартирали и съответно прекратени още през 2013 година. През 2014 година срещу ЧЕЗ Разпределение пак е стартирала процедура за отнемане на лиценз по повод  прихващане на суми заради задължения на Националната електрическа компания (НЕК) към дружеството за зелена енергия. Припомняме, че това е периодът, в който към прихващане пристъпиха  и трите електроразпределителни дружества, а в отговор КЕВР стартира процедура за отнемане на лиценз и на трите дружества.

Към този момент процедурата е прекратена по отношение на EVN Разпределение и Енерго Про Мрежи. Припомняме, че с EVN бе подписано и споразумение. При ЧЕЗ, според Иванов случаят  е малко по-различен. За разлика от другите две дружества ЧЕЗ, по думите на председателя на КЕВР  не е плащало нищо на НЕК. Целта на проверката сега е  КЕВР да установи,  дали в резултат на тези действия държавната компания не е била заплашена от изпадане в несъстоятелност. Иванов вметна, че НЕК не е изпаднала във финансова несъстоятелност заради своевременните промени в Закона за енергетиката.

КЕВР ежедневно се осведомява и следи дейността и на трите дружества, каза Иван Иванов. В същото време той коментира, че сделката, която се осъществява е от частно правен характер и смяна на собственика на три енергийни дружества и регулаторът няма правомощия за намеса сега, тъй като компанията кандидат за придобиване на активите на ЧЕЗ няма лиценз. Носителят на лиценз са дружествата на ЧЕЗ. Освен това при необходимост КЕВР може да задейства фигурата на  особен управител на дружеството в случай на нарушение на лицензията.

„Това, което се осъществява е сделка от частно правен характер със смяна на собственика на три енергийни дружества.. КЕВР ежедневно се осведомява и следи дейността на трите дружества . Смяната на собствеността сама по себе си не води до промяна на лицензията. Когато едно дружество има нов собственик КЕВР изпълнява по същия начин контролните си функции, за да не ощети енергийната система“, каза Иван Иванов.
По повод правата и задълженията на КЕВР депутатите поставиха редица въпроси, включително развиха и хипотезата за изпадане в несъстоятелност плюс разискване на фигурата на особен управител на дружеството при такава ситуация. В този смисъл Иван Иванов изрази надеждата си, че няма да се стигне до такава ситуация. „Надявам се да не се стигне до такава ситуация и няма индикация за  такива съмнения“, каза той. В допълнение Иван Иванов се ангажира още в сряда да задейства по-бързото приключване на процедурата по отношение на лицензията на ЧЕЗ.

КЕВР
ЧЕЗ
сделка за активите на ЧЕЗ в България
Временна комисия за ЧЕЗ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева