НАЧАЛО » българия

Борисов: Като транзитен център на енергийни потоци България е заинтересована от диалог и сътрудничество със Саудитска Арабия

Кралството заяви интерес към засилване на търговския обмен с България, индустрията, металургията, строителството и производството на строителни материали, както и при изграждане на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници

fb
3E news
fb
30-11-2017 11:02:00
fb

Като важен транзитен център на енергийни потоци от Централна Азия и Близкия изток към Европа, България е заинтересована от засилване на диалога и сътрудничеството между страните-производители, транзитните страни и страните-потребителки на енергийни ресурси. Смятаме, че съществуват благоприятни възможности за установяване на ползотворни партньорства и сме готови да активизираме сътрудничеството в областта на енергетиката. Това каза премиерът Бойк оБорисов в рамките на срещата си със заместник-министърът на енергетиката, промишлеността и минералните ресурси д-р Абед Ал-Саадун.

Кралство Саудитска Арабия е заинтересовано от засилване на търговския обмен с България, посочи от своя страна заместник-министърът на енергетиката, промишлеността и минералните ресурси д-р Абед Ал-Саадун. По думите му, Саудитска Арабия има интерес от сътрудничество с българския бизнес в областта на индустрията, металургията, строителството и производството на строителни материали, както и при изграждане на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници – област, в която България разполага с висококвалифицирани специалисти.

Премиерът Борисов потвърди наличието на възможности за обмен на експерти и обучение на енергийни специалисти, тъй като имаме добри традиции и програми за квалификация. Готови сме да работим за насърчаване сътрудничеството и обмена на информация по въпроси от взаимен интерес, каза той и изрази очакване български компании да се включат в изпълнението на проекти в Саудитска Арабия.

Борисов определи Саудитска Арабия като перспективен външноикономически партньор на нашата страна. Договорено бе създаването на работни групи, които да разгледат възможностите за сътрудничество в областите от взаимен интерес.

 

търговски обмен
Саудитска Арабия
България
индустрия
енергетика
ВЕИ
енергийни потоци
По статията работи:

Маринела Арабаджиева